Organizační výbor
Usnesení č. 307 (12. července 2000)

Související sněmovní tisky

659 Zpr. o podpoře malého a střed. podnik. ze SR v ČR v r. 1999

660 Protokol o změně Mez. úmluvy o zjed. a slad. celních režimů

661 Účetní závěrka a Výroční zpráva FNM za rok 1999

663 Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění
ISP (příhlásit)