Stenografický zápis 28. schůze, 17. října 2000

(Schůze zahájena ve 14.11 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Augustin Bubník
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Martin Kocourek


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


2. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka


3. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Poslanec Ivan Pilip


4. Návrh poslanců Ivana Pilipa, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 671/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Pilip


5. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 672/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Martin Kocourek


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Martin Kocourek


8. Návrh poslanců Josefa Janečka, Václava Krásy a Jana Svobody na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Rostislav Čevela
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Petr Koháček


9. Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Hojda


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Bohuslav Sobotka


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP