(18.50 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Rozdílné systémy zdanění vytvářejí poměrně velké komplikace, mj. právě při mezinárodním oběhu zboží, což je v případě tabákových výrobků téměř vždy tento případ, a to je něco, co je v tomto zákoně nově upraveno, poprvé v naší legislativní historii posledních deseti let. Jde o návrh, který Poslanecká sněmovna vidí poprvé, tedy mám na mysli plénum sněmovny, nikoli rozpočtový výbor, samozřejmě.

Co se týče návrhu, který se týká kolkování alkoholu, je pravda, že vláda se s tímto návrhem na Poslaneckou sněmovnu obrací již podruhé, s tím, že návrh není zcela identický, byl dále propracován a myslím si, že je technicky dokonalejší, než tomu bylo v prvním případě, i když velký rozdíl to není.

Přesto ale s velkou naléhavostí bych chtěl upozornit na to, že problém dovozu lihu a falešné výroby lihu je problém, který zatěžuje jak českou ekonomiku, tak ekonomiku celé řady zemí vyspělých i zemí střední a východní Evropy, a podobné formy řešení volí v poslední době stále více zemí. Čili pokud přijmeme tento systém, pomůžeme tím především velkým a poctivým výrobcům u nás, jejichž mezinárodní konkurenceschopnost je i v našem zájmu, a možná tím pomůžeme třeba i exportu z České republiky do zahraničí. Zkrátka souvislost je poměrně dalekosáhlá a podle všech jednání, která jsme kdy měli v rámci např. strany zaměstnavatelů v tripartitě apod., na straně výrobců…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Přestože tu mám reproduktor, opravdu z pravé strany je takový hluk, že já vám nerozumím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Čili není žádný zásadní odpor proti tomuto návrhu.

Tudíž domnívám se, že zamítnutí návrhu zákona již v prvním čtení a nepropuštění do dalšího mj. zabrání šanci eventuálně si znovu na rozpočtovém výboru a popř. znovu v rámci jednání pléna sněmovny popovídat o tom, zda je, nebo není užitečné ono kolkování, a umožní se přijmout celá řada užitečných jiných věcí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Ježek také chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím pouze poznámku. Domnívám se, že tato Poslanecká sněmovna velice ráda přijme zákon, který obsahuje pouze harmonizační úpravy, nikoli návrhy, které již jednou zamítla.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Přistoupíme k hlasování. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí návrhu zákona.

Je tu žádost o odhlášení, takže jsem vás všechny opět odhlásil a prosím vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 175 poslanců pro 85, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Samozřejmě že dám prostor ke kontrole sjetin, ale tyto návrhy mohou padnout.

Táži se, kdo má jiný návrh než projednání v rozpočtovém výboru. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, navrhuji, aby byl tento návrh zákona projednán ve zdravotním a sociálním výboru z pohledu vlivu kouření na zdraví.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych navrhl vzhledem k tomu, že se jedná o integrační zákon, výbor pro evropskou integraci, což by bylo asi účelnější.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí?

Kontrola sjetin v pořádku? Můžeme tedy přistoupit k hlasování o přikázání.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 176 poslanců pro 171, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu přikázat k projednání výboru zdravotnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 176 poslanců pro 58, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Jako třetí byl navržen výbor pro evropskou integraci.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 176 poslanců 88 pro, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím projednávání bodu č. 11. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Vzhledem k tomu, že se přiblížila 19. hodina, chtěl bych sdělit následující. Schválený pořad programu budete mít rozdán zřejmě na lavicích zítra ráno. Mohu pouze sdělit, že začínáme zítra v 9 hodin, a to zákonem: vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 666, předkladatel pan ministr Schling, dále to bude vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních atd., sněmovní tisk 700, vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, sněmovní tisk 701, vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tisk 663, a poté jsou poslanecké návrhy pana poslance Krásy a Zuny o územních finančních orgánech, návrh poslance Radima Chytky, kterým se mění trestní zákon, návrh poslanců Petry Buzkové, Bendy, Talíře, Krásy atd. na vydání zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu. To jsou schválené body programu, kterými budeme pokračovat zítra dopoledne.

Končím dnešní jednání a přeji vám dobrou noc. Zítra v 9 hodin na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP