(15.00 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl - možná pro někoho nevhodně - další rozšíření našeho současného programu. Jsem přesvědčen, že v této době, kdy probíhá velmi intenzivně jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií jako tou unií, ke které se asociujeme, je třeba, aby Poslanecká sněmovna projednala zprávu ministra zahraničních věcí, která by se dotkla stavu projednávaných rezolucí Evropské komise k České republice a k principu asociace. Jsem přesvědčen, že v řadě věcí dochází k docela nevyjasněným sporům, a poslední takovou věcí je i nejednota postupu týkající se našeho sporu s členem Evropské unie Rakouskem. Jsem přesvědčen, že taková zpráva prospěje jednotnému postupu ústavních orgánů České republiky vůči Evropské unii i vůči našim sousedům.

Tento bod navrhuji zařadit do bloku zpráv, a to jako první bod, tedy před bod 85. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako poslední je písemně přihlášen poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych navrhl přesunutí bodu 42, mého vlastního návrhu, jako bod číslo 85, resp. jako první bod po ukončení třetích čtení. Zdůvodnění je jednoduché. V závislosti na projednání vládního návrhu o dani z příjmů bude pravděpodobné, že tento návrh bude po hlasování ve třetím čtení stažen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Horníková se hlásí.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že můj kolega poslanec Kučera navrhl přeřazení bodu 18, což je vodní zákon, na středu 25. října, prosím sněmovnu, aby schválila přeřazení bodu 20, sněmovní tisk 700, za tento projednávaný bod 18, protože věcně spolu tyto dva zákony souvisejí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedo, chtěl bych upřesnit návrh, který jsem podal, to je návrh na zařazení nového bodu, týkajícího se informace vlády - zkráceně řečeno - o schváleném postupu privatizace elektroenergetiky. S ohledem na to, aby vláda měla dostatek času připravit podklady pro sněmovnu, bych tento návrh upřesnil. Navrhuji, aby tento bod - bude-li schválen - byl zařazen jako pevný bod příští středu odpoledne.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Na středu odpoledne je navrženo asi šest bodů.

 

Poslanec Ivan Pilip: V tom případě na čtvrtek ráno po interpelacích, zkrátka aby měla vláda alespoň týden času na přípravu materiálu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Ne-li, rozpravu v tuto chvíli končím.

Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích pořadu v pořadí, v jakém byly podány. Nejprve budeme hlasovat o dvou návrzích, které jsem uvedl já.

 

Je to návrh pana poslance Korbela na zařazení bodu "Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 185 hlasovalo 111 pro, 52 proti. Návrh byl přijat.

 

Obdržel jsem návrh ministra životního prostředí přeřadit body 24 a 71 na druhý týden, tedy jako poslední body prvních čtení, za bod 57.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 185 hlasovalo 133 pro, 16 proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Parkanová navrhla vyřadit z programu naší schůze bod číslo 8.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 186 hlasovalo 176 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Štrait chce vyřadit z návrhu programu bod číslo 25, důchodové pojištění.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 186 hlasovalo 30 pro, 132 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kováčik navrhl zařadit nový bod "Usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že Český rozhlas a Česká televize neplní své poslání", řečeno zkratkovitě. Víme všichni, o čem budeme hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 185 hlasovalo 49 pro, 99 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Recman navrhl zařadit informaci vlády o problematice Zajišťovacího fondu družstevních záložen, zkratkovitě řečeno.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 186 hlasovalo 105 pro, 26 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Bartoš chce bod 32 pevně zařadit jako první bod po poledni 25. 10.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 186 hlasovalo 97 pro, 55 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP