(15.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Pan poslanec Kocourek navrhuje body 41 a 42 zařadit ihned za bod 4 našeho programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 186 poslanců 172 pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kocourek navrhuje dnešní bod 5 zařadit před body 39, 40 a tuto trojici zařadit společně za bod 76.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 186 poslanců 178 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martínek navrhuje jménem předkladatelů stáhnout bod 31.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 186 poslanců 150 hlasovalo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Kupčová navrhuje zařadit body 23, 33, 34, 35, 44 v pátek pevně, 20. října, po skončení projednávání bodu "státní rozpočet".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 186 bylo 163 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Mareš chce někdy po 14. 10. zařadit nový bod "jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 186 poslanců 151 pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Beneš navrhuje přeřazení bodu 7 na příští schůzi Poslanecké sněmovny, resp. stáhnutí z této schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 186 poslanců 159 pro, 14 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Beneš dále navrhuje zařadit bod 9 na úterý 24. 10.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 186 poslanců 115 pro, 23 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Havlíček navrhuje přeřadit bod 4 na příští schůzi, resp. vyřadit z dnešního programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 185 poslanců 97 hlasovalo pro, 59 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Skopal navrhuje body 26 a 54 na 25. 10. odpoledne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 186 poslanců 135 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kučera navrhuje body 18, 19, 56 na tentýž den po těchto bodech.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 186 poslanců 158 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tlustý navrhuje bod 6, tedy státní rozpočet, fixně zařadit na tento čtvrtek 19. října po písemných interpelacích.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 186 poslanců 165 pro, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pilip navrhuje zařadit nový bod, a to na 26. 10. dopoledne, Informace vlády o privatizaci energetických společností atd.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 186 poslanců 76 pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Svobodová navrhuje vyřadit bod 102, "Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu", z pořadu schůze, protože nebyla projednána ve výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 184 poslanců 63 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Škromach navrhuje zařadit nový bod, a to jako bod č. 1 této schůze, "návrh na odvolání předsedy vyšetřovací komise pro kauzu IPB".

Pan poslanec žádal odhlášení. Já jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP