(15.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Přiznám se, že v průběhu mezi hlasováním, kdy se zpochybnilo, a novým hlasováním, by se odhlašovat nemělo.

Asi vás odhlásím, ale nejsem si jistá správností tohoto postupu z toho důvodu, že zpochybňuje-li se hlasování, zpochybňuje se pro konkrétní nedostatek při hlasování, a ne proto, aby se změnily poměry ve sněmovně. Odhlásím vás, ale říkám na rovinu, že nejsem vnitřně přesvědčená o správnosti tohoto postupu.

Budeme opakovat hlasování.

 

V hlasování pořadové číslo 83, které zahajuji, se znovu ptám, kdo je pro návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 88 a 83 bylo proti. Doufám, že tento návrh nebude znovu zpochybněn.

 

Slovo má kolega Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Paní místopředsedkyně, omlouvám se, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem proti zamítnutí, objevilo se mi pro.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dám o tomto návrhu hlasovat. Prosím paní poslankyně a pány poslance - vlevo je zelený knoflík, na kterém je napsáno ano, vpravo je červený knoflík, na kterém je napsáno ne. Prosím neplést si tyto knoflíky.

 

V hlasování pořadové číslo 84, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Brouska. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 121 a 22 bylo proti.

 

Budeme hlasování opakovat potřetí.

 

V hlasování pořadové číslo 85, které zahajuji, se ptám, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 pro vyslovilo 87 a 84 bylo proti.

 

Opět chvíli počkám, ale pevně doufám, že toto hlasování bylo poslední.

Nezaznamenala jsem žádný signál, že by při tomto hlasování došlo k problému. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Prosím pana zpravodaje, aby upřesnil návrhy, které padly.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Byl ještě podán návrh, aby se zákonem zabýval výbor pro veřejnou správu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Další návrhy nejsou, budeme hlasovat o těchto návrzích.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo je pro přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 137 a 18 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 87, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 124 a 25 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, uveďte, prosím, další návrh.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Další je návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 88, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 88 konstatuji, že tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 144 a 10 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů.

 

Dalším bodem je

 

36.
Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození
/sněmovní tisk 683/ - první čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 683/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl pan poslanec Radim Turek, jak mám zde napsáno. Za navrhovatele bude ale tento návrh zákona uvádět pan poslanec Vladimír Cisár.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Ještě jednou prosím o klid. Prosím všechny hloučky, aby se rozpustily. Mluvte, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové, návrh zákona, který vám spolu s kolegou Turkem předkládáme, si klade za cíl ocenit odvahu lidí, kteří neváhali nasadit životy v době, kdy to jejich vlast potřebovala.

Návrh vychází z logiky polistopadového demokratického vývoje v naší zemi, z potřeby odstranění křivd a nesmyslných kategorizací na odboj provýchodní, prozápadní, komunistický a nekomunistický apod. Tyto kategorizace způsobily znectění samotného principu národního boje za svobodu v jeho nejvlastnější podstatě. Vždyť boj za svobodu národa byl bojem proti fašistickému nepříteli, boj o záchranu samé podstaty národa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP