(9.50 hodin)

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prvním krokem v pořadí již třetí reformy důchodového systému po roce 1989 má být zhoršení podmínek předčasných odchodů do starobního důchodu. Nejsou to částky malé, je to měsíčně 235 Kč, když jde o krácený důchod, a 704 Kč u trvale krácených důchodů. Při průměrném starobním důchodu na úrovni 5928 Kč jde o významné částky, které mají stimulovat potenciální důchodce k setrvání v pracovním procesu, pokud práci mají, a k živoření na podhodnocených částkách životního minima, pokud práci nemají nebo je nezaměstnanost teprve čeká.

Tuto devastující perspektivu lidské důstojnosti navrhuje zaměstnancům a dalším ekonomicky aktivním po odpracování 36 - 43 let sociálně demokratická vláda. To mě mrzí nejvíce. Podotýkám, že předchozí pravicové vlády se k tomuto kroku nikdy nesnížily, a to ani při ekonomické krizi. Tento návrh vyšel z pera bývalého ministra Vodičky.

Dnes a zejména pro budoucno je hlasitě deklarován ekonomický růst. Podotýkám, že předčasné odchody do starobního důchodu jsou v zemích Evropské unie široce využívány a také v České republice se osvědčily jako významná forma zadržování nezaměstnanosti. Navíc šlo o určitou kompenzaci za zvýšení věkových hranic a zpřísnění invalidních důchodů. Z evropského měřítka pak jde o kontraproduktivní model, protože řada zemí, pokud jde o důchodový věk a odchod do důchodu, podporuje daleko větší pružnost. Pro KSČM je tato perspektiva nepřijatelná a bez doprovodných opatření v zákoníku práce, resp. v zákoně o zaměstnanosti je nepodpořitelná.

V této souvislosti považujeme za ostudné, že při obrovské pomoci bankám a v posledním období i podnikům nedokázal současný politický režim zapojit do financování důchodového systému Fond národního majetku, které jsem osobně ve sněmovně několikrát navrhoval. Byla to právě do důchodu odcházející generace, která se na vytváření prodávaných hodnot - někdy pofidérně prodávaných - významně podílela.

Klub KSČM je připraven podpořit vládu při hlasování o navrácení sazeb důchodového pojištění na původní hodnoty i o všech systémových opatřeních k nastartování natality populace jako základního předpokladu vyváženosti důchodového systému pro příští desetiletí. Doprovodná ustanovení v zákoně o zaměstnanosti, resp. zákoníku práce však v projednávané předloze nejsou, a proto podpořit novelu nemůžeme.

Dovolte mi, abych navrhl novelu zamítnout v prvním čtení. Současně v alternativě navrhuji odročit projednávání do doby, kdy bude v této sněmovně projednávána důchodová reforma jako celek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní uděluji slovo paní poslankyni Páralové. Připraví se pan poslanec Volák.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, právě projednávaná vládní novela zákona o důchodovém pojištění je vskutku zlomová a pozoruhodná. Každý, kdo četl volební programy České strany sociálně demokratické, kdo se seznámil s právními normami předkládanými socialistickou vládou a kdo zná způsob myšlení pana ministra Špidly, musí být překvapen. Nakonec pokud se přesuneme o dva roky zpátky, zjistíme, že myšlení pana ministra Špidly se posunulo o 180 stupňů, že pan ministr Špidla vlastně dnes popřel svá tehdejší slova. Jedna z populistických obručí pana Špidly tedy praskla.

Je to vůbec poprvé, co tato vláda navrhla zákonnou předlohu, která vede ke snížení mandatorních výdajů, a to cestou zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu. Jakkoliv se novela drží zpátky a jakkoli bezzubá se nám jeví ve světle varovných informací, které jsme obdrželi při posledním jednání sněmovní komise pro důchodovou reformu, je to krůček kupředu.

Domnívám se, že by exekutiva již dnes měla najít více odvahy uskutečnit razantnější kroky k zajištění nezadlužené budoucnosti našich dětí a vnoučat, stejně jako ji našla vláda v roce 1995. Tehdy nový zákon o důchodovém pojištění vstoupil v platnost 1. ledna 1996 i přesto, že se v polovině téhož roku konaly volby do Poslanecké sněmovny. Byl to odvážný, i když vzhledem k volbám poněkud netaktický krok, a kdyby nebylo lidovců, kteří tehdy byli ochotni podpořit tento smělý projekt pouze za podmínky velkého zvýhodnění těch, kteří odcházeli do předčasného důchodu, jistě bychom dnes neměli na důchodovém účtu tak velký deficit. Možná že sněmovna najde větší odvahu než vláda a předloha dozná změn.

ODS vítá každý návrh, který vede ke snížení mandatorních výdajů, a doufá, že tato novela nebude poslední svého druhu. Proto bude jako jeden muž stát za propuštěním předloženého návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní kolegyni Páralové. Slovo má pan kolega Volák.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, já využiji této možnosti, abych alespoň určitou dobu debatoval o důchodové reformě, protože zde máme novelu zákona o důchodovém pojištění.

Úvodem bych chtěl říci totéž, co řekla paní kolegyně Páralová. Jsem velmi rád, že sociálně demokratická vláda se poněkud posunula realistickým směrem. Opakuji to, co řekl kolega Štrait - je to v přímém protikladu k populistickým slibům, které byly v předvolebním programu sociální demokracie. Vzpomínám si, jak v tomto programu bylo, že pokud sociální demokracie vyhraje volby, tak vrátí věk odchodu do důchodu na úroveň 55 - 60 let.

Tato novela je v přímém protikladu i s chováním sociální demokracie do doby, než se dostala k moci. Byla to právě sociální demokracie, která prosadila významné snížení sankcí za předčasné odchody do důchodu a tímto svým manévrem v podstatě eliminovala důchodovou reformu z roku 1995. Tato reforma totiž měla nastartovat postupné zvyšování věku odchodu do důchodu, což se nestalo.

Jenom pro vaši informaci - v roce 1996 odešlo do předčasného důchodu 11 tisíc spoluobčanů, v loňském roce již to bylo 58 tisíc, za první pololetí letošního roku je to 31 tisíc. To znamená, že loňský rekord bude s největší pravděpodobností překonán.

Problém zvyšování počtu důchodců v době, kdy jejich počet podle reformy měl klesat, způsobil, že v loňském roce byl deficit na samostatném důchodovém účtu 19,5 mld. Kč a letos - i když se nevalorizuje, to znamená, že se nedrží hranice 45 % mezi důchodem a mzdou - pravděpodobně opět deficit překročí 20 mld. Kč a v příštím roce se bude blížit 30 mld. Kč.

Já jsem pochválil vládu za malý posun k realismu, ale ten posun je opravdu jen velmi malý. Chválím zvýšení prémie za pozdější odchod do důchodu o 200 Kč. Jen tak mimochodem - pokud někdo s průměrným vyměřovacím základem půjde do důchodu o rok později, tak na tom vydělá 500 Kč, což je velmi dobrá a kvalitní pobídka.

Na druhé straně ale tento zákon pouze zvýší averzi občanů v předdůchodovém věku, protože sankce je zvýšena jen velmi minimálně, je zvýšena jen o 100 Kč při průměrném vyměřovacím základu za rok dřívějšího odchodu do důchodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP