Sněmovní tisk 682
Novela občanského zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Svoboda, Pavel Svoboda, Tomáš Kvapil, Jiří Havlíček, Jan Grůza, Jiří Karas, Ivan Pilip) předložila sněmovně návrh zákona 2. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 682/0 dne 3. 8. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2000. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 9. 2000 jako tisk 682/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, pronájem nemovitosti, závazková odpovědnostISP (příhlásit)