(10.50 hodin)

(pokračuje Pleva)

Mě tady trošku zarážejí argumenty, že tento zákon je nedokonalý, že je tudíž potřeba ho vrátit k přepracování. Já se také nedomnívám, že je dokonalý, já se také domnívám, že je potřeba přijmout pozměňovací návrhy, ale ve chvíli, kdy máme ve třetím čtení takhle tlusté materiály poslaneckých pozměňovacích návrhů k vládním návrhům, kdy výbory přepracovávají zcela zásadně vládní návrhy zákonů, jsou k tomu až i stovky pozměňovacích návrhů a nikomu to nevadí, nikdo tady proti tomu neprotestuje, tak teď proti této drobné novelce, která se dá spravit dle mého názoru velmi jednoduše, se tady protestuje, že ji nelze přepracovat. To prosím není pravda a všichni si to uvědomme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Plevovi. Slovo má místopředseda sněmovny pan poslanec Ivan Langer, připraví se pan poslanec Marek Benda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Přiznám se, že se mi nevystupuje snadno, neboť pod tímto návrhem kolegy Chytky je podepsána celá řada mých kolegů, kterých si vážím, včetně navrhovatele. Nicméně jedna věc je ušlechtilý úmysl, a ten si myslím, že nikdo v této sněmovně nezpochybňuje. Druhá věc je praktická realizace, jak tohoto ušlechtilého úmyslu dosáhnout.

Položím otázku: Co si myslíte, že spojuje a rozděluje následující skutky - rozbité okno, poškrábaný lak na vašem autě, utržený vývěsní štít, vytržený zlomený stromek, pošlapaný záhon krásných růží? Všechny tyto skutky spojuje jedno jediné: je to poškozování cizích věcí, je to poškozování soukromého majetku, který si zasluhuje právní ochranu, je to poškozování výsostného práva, které by mělo být chráněno státem.

Tyto věci rozděluje způsob poškození, to je, že jednou hodí někdo kámen, někdo vezme korunu, odře lak čerstvě nastříkaného auta, někdo vezme sekyrku, setne strom nebo prostě vběhne na záhon a podupe to, co osoba nám blízká vypěstovala a věnovala tomu dlouhý čas svého volna.

Myslím, že pokud považujeme soukromé vlastnictví za natolik výsostný jev, který má být chráněn zákonem, pojďme hledat obecný způsob, jak všechny tyto skutky, které ho narušují, spojit v jeden, uchopit jako jeden celek, a ten potom postihujme. Zkusme si tedy nadefinovat např. novou skutkovou podstatu trestného činu, kterou nazveme vandalstvím, a potom v rámci obecného ustanovení trestního zákona, které známe, vydefinujme, co se tímto vandalstvím míní, a potom jako jeden celek postihujme všechny tyto skutky, které si zaslouží svůj postih. Ale nemůžeme podle mého názoru jít tou cestou, že nám je jedno, jestli někdo pošlape záhon, rozbije okno, a na straně druhé nám není jedno, když někdo vezme sprej a postříká fasádu domu, na kterém jsme dlouho pracovali, a dali jsme do něj všechny úspory.

Jinými slovy: tento návrh má ušlechtilý cíl, ale špatný způsob realizace dosažení tohoto ušlechtilého cíle. A má-li smysl se tomuto věnovat, potom tedy takto komplexně, takto obecně, aniž bychom narušovali systematiku našeho trestního práva hmotného.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Slovo má pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, přihlásil jsem se po vystoupení některých kolegů, kteří se tváří, že to není problém přepracovat ve výborech. Domnívám se, že to je prostě zásadní omyl, protože tento zákon jde cestou, proti které někteří z nás, a myslím, že zcela korektně, protestují. Tam není problém, jestli vydefinujeme sprejery tak nebo onak, jestli to budou i ti, kteří mají v ruce kyblík s barvou a něco natřou, nebo jestli to bude jenom sprej.

Základní abych tak řekl "vtip" tohoto zákona a základní problém, na který poukazujeme, je pokus říci, že v této kategorii poškození cizí věci neexistuje způsobená škoda, a že způsobím-li jakoukoliv škodu, byť za jednu korunu, pak jsem trestně odpovědný.To je podle mého názoru naprostý průlom do systematiky stávajícího trestního zákona a měli bychom na takovýto průlom být strašně opatrní. Mně připadá velmi pokrytecké říkat, že si takovýmhle zákonem vyřešíme problémy toho, že orgány činné v trestním řízení, případně přestupkové orgány, prostě nejsou schopny stíhat sprejerství.

Poškodím-li fasádu domu, kterou nelze přemáznout tak, že tam přijdu a zamažu, ale musím ji předělat, tak to samozřejmě má být posuzováno podle výše způsobené škody, že musím předělat celou fasádu, a jsem samozřejmě trestně zodpovědný. Ale nelze to vyřešit tím, že pro jeden vytržený případ - a tady opravdu tvrdím, že zásadním způsobem narušujeme systematiku trestního zákona - řekneme, že v tomto případě je nám úplně jedno, jaká je výše způsobené škody. Skoro bych řekl, tak tedy pojďme se zabývat krádežemi, to je přece také velký problém a tam máme také nějakou výši způsobené škody, a pojďme říci, že ukradnu-li rohlík, tak je to stejné, jako ukradnu-li ze samoobsluhy televizi atd. atd. Nemůžeme přece posouvat tyto kategorie.

A tady tvrdím, že je to ve výboru nepřepracovatelné, že buďto tato sněmovna ve většině bude chtít přijmout tuto základní tezi, že nám nevadí výše způsobené škody, a já jsem zásadně proti, anebo dát na stávající systematiku trestního zákona a nebude do ní zasahovat. Ale netvařme se, že se to dá přepracovat ve výborech. Nedá se to přepracovat. Základní myšlenka tohoto zákona je v zásadním rozporu s dnešním trestním zákonem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Bendovi. Hovoří pan poslanec Zuna a poté pan poslanec Brtnický.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Bylo tady již řečeno, že ve výborech jsme přepracovávali zákony předložené vládou, a byly to obsáhlé zákony. Tady se v podstatě jedná o jeden nebo pár paragrafů. Myslím, že i tento návrh lze přepracovat, že by to byl paragraf, který by se vztahoval na vandalství jako takové. A myslím, že sněmovna má dostatek času, aby ve druhém nebo ve třetím čtení tento zákon zamítla, pokud by zjistila, že se nepodařil přepracovat tak, aby pro sněmovnu byl přijatelný.

Ale když se dívám na liberální postoje některých našich poslanců a poslankyň, tak si řeknu a vzpomenu si na zákon, který jsem předkládal a který měl ztížit činnost gamblerům, že vlastně takovým živlům, kteří poškozují naše občany, se u nás ještě dlouhou dobu povede krásně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hovoří pan poslanec Brtnický.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Pane předsedající, dámy a pánové, jenom dvě poznámky. Jedna k tomu, co říkal pan kolega Benda o prokazování výše škody. Myslím, že pan předkladatel tady už vysvětlil, že v současné době a při mechanismech, které jsou k dispozici, je velmi těžké prokázat výši škody. To za prvé.

A potom ještě poznámku k tomu, co říkal pan místopředseda Langer, jaký je rozdíl mezi těmito druhy vandalismu - barva, rozbité okno, vytržený stromek a sprejerství. Co je spojuje? No, spojuje je vandalismus. To všichni víme. Ale pokud jde o to, co je rozděluje, myslím, že pan místopředseda Langer zapomněl říci, že je prostě rozděluje míra nebezpečnosti, míra, s jakou jsou používány. Je asi stejně nebezpečné, když někdo natře fasádu barvou a postříká ji sprejem. Jde jenom o to, v kolika případech je fasáda postříkána barvou v současnosti a v kolika případech natřena barvou. A v tom je veliký rozdíl, to rozděluje tyto druhy vandalství, protože sprejerství nabylo takového rozsahu, že prostě už je zcela specifickým vandalismem. A proto si myslím, že argumenty, že jde o stejné věci, docela neobstojí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP