Stenografický zápis 21. schůze, 27. ledna 2000


(Jednání opět zahájeno v 9.06 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř


107. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Oldřich Vojíř


124. Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.08 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.33 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Brožík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Pavel Němec
Poslanec František Brožík
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.05 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.21 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Kořistka


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda vlády Pavel Rychetský


97. Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení /sněmovní tisk 323/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 349/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Václav Exner


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


108. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Cyril Svoboda


102. Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaroslav Palas


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Pešek


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Papež


105. Návrh poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 361/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 15.20 hodin.)
(Jednání pokračuje v 15.24 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Koudelka


110. Vládní návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal


111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - třetí čtení

Poslanec Václav Krása
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Václav Krása
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


122. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 333/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka


113. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb. /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Němec
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Vnouček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip


117. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti /sněmovní tisk 282/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Michal Doktor
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan


118. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


132. Ústní interpelace

Poslanec Václav Brousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


119. Návrh poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení

Poslankyně Milada Emmerová


120. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP