Stenografický zápis 21. schůze, 26. ledna 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Rudolf Tomíček


38. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Václavek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 11.30 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.47 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Miloš Zeman


39. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý


40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


64. Návrh poslance Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Palas
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Veronika Nedvědová
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


65. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Dušan Tešnar
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Karel Vymětal


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě /sněmovní tisk 492/ - prvé čtení

Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Ivan Pilip


26. Návrh poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 244/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Korbel


24. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 19.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP