(11.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to návrh pana poslance Kalouska a zní: "Poslanecká sněmovna zamítá základní údaje vládního návrhu zákona o státním rozpočtu a setrvává na svých doporučeních obsažených v usnesení č. 660 ze dne 8. prosince 1999."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 154, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro 38, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím tedy o předložení dalšího návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je návrh usnesení, který přednesl jménem menšiny rozpočtového výboru pan poslanec Václavek. Jeho přesný text je uveden v tisku 376/7, takže nepovažuji za nezbytné ho nyní předčítat. Toto usnesení navrhuje schválit základní údaje v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2000.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

O tomto návrhu bude rozhodnuto v hlasování pořadové číslo 155, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 187 pro 125, proti 39. (Potlesk.)

 

Usnesení tedy bylo přijato a nyní ještě vidím v rámci tohoto bodu, že žádá o slovo předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman. Prosím, pane předsedo vlády, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi, abych velmi upřímně poděkoval všem, kdo v zájmu České republiky, nikoli pouze v zájmu svých politických stran, podpořili vládní návrh zákona o státním rozpočtu a zabránili tak pokračování obtíží spojených s rozpočtovým provizoriem. Chtěl bych říci, že si toho velmi upřímně vážím.

Dovolte mi dále, abych přednesl sdělení, k němuž mě, upřímně řečeno, svým vystoupením, inspirovala paní poslankyně Machatá, vzor politické stability v této sněmovně, svou zmínkou o provizornosti vlády sociální demokracie. Chtěl bych vyjádřit naději, že tímto hlasováním končí období politických turbulencí a že tato vláda v obměněné sestavě bude pokračovat až do řádných voleb v červnu 2002. Proto bych vám chtěl oznámit, že do čtrnácti dnů předložím odpovídající návrh prezidentu republiky.

A dovolte mi třetí a závěrečnou poznámku. Jsem přesvědčen, že rozpočet na rok 2001 i na rok 2002 nebude již schvalován v atmosféře vášní a neukojených politických ambicí, ale v atmosféře věcné diskuse o rozpočtu samotném. Ještě jednou vám děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky, panu Miloši Zemanovi a končím tím projednávání bodu 38 s konstatováním, že státní rozpočet na rok 2000 v prvém čtení prošel.

Nyní přistoupíme k bodu číslo 39, kterým je

 

39.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu ČR na rok 2000 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 38, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Předložený návrh usnesení uvede poslanec Vlastimil Tlustý, kterého nyní prosím, aby předstoupil k řečništi.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout několik nutných úprav v předloženém návrhu harmonogramu, a to jednak proto, že dnešní první čtení proběhlo o týden později, než původně předpokládal rozpočtový výbor, jednak proto, že prvních pět bodů skončeným prvním čtením je už překonáno.

Navrhuji proto, aby body 6, 7, 8, 9, 10 a 11 byly přečíslovány na body 1 až 6, jinými slovy, aby původních prvních pět bodů bylo vypuštěno a aby u těchto bodů byly nově uvedeny následující lhůty a termíny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, jen vás upozorním na to, že tyto návrhy by měly padat v průběhu rozpravy, abychom je pak nemuseli opět opakovat a zbytečně mařit drahý čas této sněmovny.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Avizuji, že v rozpravě přednesu šest nových termínů pro nové body 1 až 6. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru a omlouvám se mu za přerušení. Prosím tedy pana zpravodaje Tlustého, aby spolu se mnou sledoval průběh rozpravy, kterou nyní otevírám a konstatuji, že do ní nemám žádné přihlášky, takže se ujme slova pan kolega Tlustý. Ještě jednou se mu omlouvám, že jsem ho vyhnal od řečniště.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP