(Jednání opět zahájeno v 11.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se do jednacího sálu, za krátkou chvíli budeme pokračovat. Jakmile se atmosféra v jednacím sále alespoň částečně uklidní, tak dostane slovo předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip. Vás ostatní prosím, aby se atmosféra v jednacím sále uklidnila, abychom mohli důstojně pokračovat. Vás, pane předsedo poslaneckého klubu, prosím, abyste se pomalu přiblížil k řečnickému pultu, abyste dokonce zaujal pozici obličejem směrem k mikrofonu, a jakmile se atmosféra v jednacím sále uklidní, tak dostanete slovo. Prosím o klid. Prosím, aby došlo k uzavření vstupních dveří do jednacího sálu. Děkuji. Vás, pane předsedo, prosím, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, chtěl bych podotknout, že klub KSČM si uvědomuje nutnost, aby Česká republika pracovala se schváleným státním rozpočtem, a uvědomujeme si, i jaká cena má být zaplacena za schválený státní rozpočet. Vyjádřili jsme v prvním předloženém návrhu velmi rezervovaný postoj k tomuto rozpočtu. Ve druhém předloženém návrhu jsme chtěli pozitivně přispět k tomu, aby nový rozjezd roku 2000 začal tak, jak je v každé domácnosti běžné, to znamená s jasným výhledem, kam bude česká společnost směřovat. Vzhledem k tomu, že k tomu nedošlo a máme před sebou další mlhu pro rok 2000, musíme vyjádřit znovu velmi rezervovaný postoj k návrhům, které tady byly.

Aby měli jasno alespoň občané, procedurálně navrhuji, aby hlasování o státním rozpočtu bylo provedeno po jménech, aby každý občan tohoto státu věděl, jak se kdo zachoval ke státnímu rozpočtu a jakou cenu a kdo má důvod pro to, aby státní rozpočet byl v té podobě, v jaké je předložen. Jsem přesvědčen, že to alespoň zčásti udělá jasno těm, kteří pro své vlastní běžné denní starosti nemají ani trochu času na to, aby sledovali politické hrátky dvou politických stran.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KSČM. Pane kolego, váš návrh na hlasování po jménech byl směřován k oběma dvěma návrhům, které by měly být hlasovány? (Ano.) Děkuji. To jste mi dal. Dobrá. Vypořádáme se s tím. Podle jednacího řádu musí být o tomto návrhu hlasováno. Poté rozhodneme to, jakým způsobem budeme postupovat při hlasování. Zda budeme postupovat podle procedury, kterou navrhl pan zpravodaj.

 

O návrhu pana kolegy Filipa na to, aby o všech návrzích týkajících se hlasování o základních parametrech státního rozpočtu bylo hlasováno po jménech rozhodneme v hlasování pořadové číslo 152. Toto hlasování zahajuji.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 186 hlasovalo pro 93, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom se měli vypořádat s návrhem na proceduru. Doporučil bych, aby nebylo pochybností, hlasovat o návrhu procedury, kterou přednesl zpravodaj pan kolega Tlustý. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Tato procedura znamená, že nejprve budeme hlasovat o negativním stanovisku z návrhu negativního usnesení tak, jak jej přednesl pan kolega Kalousek, poté, nebude-li toto usnesení schváleno, budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Jiřího Václavka uvedeném ve sněmovním tisku 376/7.

 

O tomto procedurálním návrhu budeme teď rozhodovat v hlasování pořadové číslo 153. Kdo je pro tento návrh procedury, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 187 pro hlasovalo 175, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje kolegu Tlustého, aby nyní přednesl první návrh, o kterém budeme rozhodovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP