(15.10 hodin)

(pokračuje Matulka)

Nekorektní mi připadá jakkoli motivovaný a zdůvodněný návrh na vrácení k přepracování. Víme, že takový návrh často bývá podáván tehdy, jestliže někdo chce poněkud decentnější formou, než je návrh na zamítnutí, smést ze stolu něco, co sám neuměl vyrobit lépe anebo co ho vůbec nenapadlo.

Z výše uvedených důvodů nejsem uražen jistě existujícími a odstranitelnými nedostatky předlohy, nejsem uražen ani tím, že sám mezi předkladatele nepatřím, ale z důvodu, že si myslím, že je správné, aby tento návrh byl náležitě projednán ve sněmovně. Návrh svého kolegy Vojtěcha Filipa nepodpořím, svým hlasováním podpořím návrh, který podal pan zpravodaj.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím a obecnou rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem zástupci navrhovatelů.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, děkuji jménem předkladatelů za v zásadě věcnou rozpravu. Chtěl bych říci na margo připomínek kolegy Payna jenom několik drobných bodů pro vysvětlenou.

Zásadní technologické věci jsou v brožurce, na kterou jsem vás odkazoval, a je mi líto, že kolega Payne i někteří další se nezúčastnili semináře, který jsme ve sněmovně dělali a kde jsme se snažili vysvětlit technologické problémy, které jsou při chápání tohoto zákona velmi důležité a způsobují možná jistá nedorozumění.

Kolega Payne řekl, že zákon nerozlišuje veřejnou a soukromou sféru, a v tom má jistě pravdu, stejně jako klasický podpis nerozlišuje soukromou a veřejnou sféru. Bezpochyby ano. Kolega Payne mluvil o tom, že není třeba certifikačních autorit, že stačí dva smluvní vztahy mezi partnery. Bezpochyby ano. Budu-li já od kolegy Payna odebírat nějaké zboží, můžeme spolu uzavřít složitou smlouvu, jak spolu budeme elektronicky komunikovat, a podle této smlouvy se potom bude také rozhodovat náš případný spor. Ale pokud chceme podpořit elektronický obchod a komunikaci těch, kteří se spolu nikdy nesešli, musíme tady mít nezávislou certifikační autoritu, která stanoví pravidla a která ověří to, že můj podpis je skutečně můj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Poprosím všechny kolegy, kteří byli z kuloárů přivoláni gongem, aby nehlučeli, aby vyslechli závěrečné slovo zástupce navrhovatelů, poté zpravodaje, aby odhlasovali tak či onak, a pokud chtějí pokračovat v diskusi, aby v ní pokračovali opět mimo jednací sál. Ještě chvíli, pane poslanče, počkejte.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Mám pocit, že některá nedorozumění plynou z toho, že tato materie skutečně pro mnohé z nás je velmi nová a technologicky náročná. K připomínce o platebních kartách bych rád připomenul, že když přebíráte svou platební kartu ve svém bankovním ústavu, musíte se k tomu podepsat. Takže srovnání s bankovními kartami je trochu kulhající.

Kolega Payne tady mluvil také o tom, že náš návrh zákona příliš omezuje podnikatelská práva ověřovatelů, tedy certifikačních autorit. Mluvil tady o licencích. V návrhu zákona jsme byli vedeni především tím, aby celý systém byl důvěryhodný. Je možné jistě nastavit zcela volné, úplně volné parametry, ale v takovém případě by zejména v českém podnikatelském prostředí podle našeho názoru vznikla téměř hotová džungle a elektronický podpis by se obrátil proti elektronickému obchodu a ztratil by veškerou důvěryhodnost.

Náš zákon také počítá s tím, že používání certifikačních autorit na základě licencí není povinností subjektů a mohou kteříkoliv podnikatelé dál pracovat pouze na základě dvoustranných vztahů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, že vás opět přerušuji. Přeruším jednání sněmovny do té doby, než v jednacím sále skutečně nebude klid, který umožní projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Své slovo maximálně zkrátím jenom na dvě poznámky, totiž k otázce licencí. Není to tak, že by tento zákon zadával licence podobné televizním licencím či telekomunikačním licencím v mobilních operátorech. Je to tak, že každý, kdo splní technologické parametry bezpečnostní politiky, které určí ústřední certifikační autorita, bude moci být certifikační autoritou. Není to tedy tak, že se vydávají nějaké omezené licence, ale každý, kdo splní technické parametry, může tuto službu provozovat.

Poslední poznámka se týká pana poslance Filipa a jeho poznámky o lukrativním byznysu. Ta mě zvlášť pobavila, protože ve většině zemí, téměř na celém světě, je certifikační služba bezplatná, resp. je pouze přidanou hodnotou pro jiné služby. Za elektronický podpis se zkrátka neplatí. Je to věc, kterou vaši provideři na internetu budou nabízet pravděpodobně zdarma či za naprosto směšný poplatek prostě proto, že v moderním světě se bez této služby už nelze obejít. Není to žádný byznys a velké peníze se na tom vydělat opravdu nedají.

Jinak jménem předkladatelů souhlasím s návrhem, který zazněl ze strany zpravodaje, totiž o prodloužení lhůty o 40 dnů, a znovu deklaruji ochotu předkladatelů a připravenost podílet se na přípravě pozměňujících návrhů, a to jak ve spolupráci s vládou, která již své pozměňující návrhy připravila, tak s kterýmkoliv z vás.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní dám slovo zpravodaji, aby buď přednesl své závěrečné slovo, nebo přednesl návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Děkuji, pane předsedající. V závěrečném slově pouze několik vět. Zákon o elektronickém podpisu byl úvodním tématem Indexu 99, to znamená, že to je význačný počin a sněmovna by se na to měla takto dívat. Dále si myslím, že pro inovace není třeba agitovat, inovace si nás doběhnou samy a musíme zde udělat to, co je třeba. Věřím, že tento zákon projde, jinak jsem připraven v rozpravě přednést návrhy, které padly.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud vím, pan kolega Vojtěch Filip navrhl vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování a poté jste navrhoval prodloužení lhůty o 40 dnů.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu pana kolegy Filipa, a to vrátit předložený návrh zákona navrhovateli k dopracování.

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 161. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 172 pro návrh hlasovalo 23, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vzhledem k proběhlé diskusi a zvláště proto, že problematiku elektronického podpisu řeší směrnice EU, navrhuji projednání také ve výboru pro evropskou integraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Další návrh? Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, doporučuji, aby byl přikázán tento tisk také ústavně právnímu výboru, neboť má samozřejmě ve všech oblastech významné právní dopady.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za tento návrh. Ptám se, jestli někdo předkládá další návrh? Žádného zájemce nevidím. Proto rozhodneme hlasováním o předložených návrzích.

 

Nejprve o přikázání k projednání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 162. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh hlasovalo 140, proti 8. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP