(12.50 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: V rozpravě vystoupili čtyři poslanci, padl třikrát návrh na zamítnutí návrhu tohoto zákona a jedenkrát návrh na vrácení předkladateli k dopracování. Jako o prvním bychom měli hlasovat o návrhu na vrácení předkladateli k dopracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana navrhovatele? Negativní. Zpravodajky? Pozitivní, neboť toto navrhovala. Zavolám ty, kteří chtějí hlasovat. Vidím návrh na odhlášení. Odhlašuji vás. Prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 159 budeme rozhodovat o návrhu na vrácení projednávaného zákona navrhovateli k dopracování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, z přítomných 143 pro 86, proti 47.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona vrátili navrhovateli k dopracování. Děkuji zpravodajce i panu navrhovateli.

 

Kolegyně a kolegové, blíží se třináctá hodina. Po dohodě s předsedou Poslanecké sněmovny přerušuji naše jednání na polední přestávku. Konstatuji, že organizační výbor se sejde pět minut po přerušení této schůze a my budeme pokračovat ve 14.00 hodin. Jako první by se měl projednávat bod 65. - návrh zákona o elektronickém podpisu, neboť ten bod, který byl stanoven jako bod č. 1, návrh zákona o konkursu a vyrovnání, lze projednávat až v 16.30 hodin, protože v 16.30 hodin včerejšího dne byl doručen sněmovní tisk.

Přeji vám dobrou chuť a za hodinu a několik minut v této místnosti na viděnou.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP