Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. ledna 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 187 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přítomní členové vlády, zahajuji šestý jednací den 21. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádáte o vydání náhradní karty. Obdržel jsem zatím jediné oznámení, že pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 30. Další takováto sdělení nemám. Předpokládám, že je obdržím v průběhu jednání, pokud někdo z vás obdržíte náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Walter Bartoš - je na plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a spolu s ním tam jsou kolegyně Horníková, Jirousová, kolega Matějů, kolegyně Němcová, kolega Ouzký, kolegyně Sehnalová, kolega Skopal a kolegyně Štěpová. Kolega Mandík se omlouvá pro nemoc.

Z členů vlády nemám žádnou omluvu, tudíž předpokládám, že vláda zde bude dnes v kompletní sestavě.

Stanovili jsme, že prvním bodem dnešního dne bude bod č. 38, kterým je "Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000".

Ještě vidím procedurální návrh pana kolegy Tomíčka. Dříve než tento bod zahájím, uděluji mu slovo. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, dovolte, abych požádal tuto sněmovnu o vyhovění mému návrhu. Týká se to bodu 59 - "Vládního návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 495". Dovoluji si požádat tuto sněmovnu o vyřazení tohoto bodu z programu zítřejšího jednání a o přesunutí na únorovou schůzi.

Krátké zdůvodnění. Na základě předběžných dohod je nutno ještě vyjasnit některé pojmy a některé záležitosti ohledně charakteristik a vstupních podmínek do EU. Myslíme si, že měsíc, který tím získáme, umožní hladší a jednodušší průběh tohoto zákona v následujícím projednávání sněmovny.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Je to procedurální návrh, o kterém nechám za krátkou chvíli hlasovat. Nemá někdo ještě obdobný návrh z pléna? Není tomu tak. Zazněl návrh na vyřazení bodu 59 z programu této schůze s tím, že se automaticky rozumí, že bude zařazen na schůzi příští.

Kolegyně a kolegové, ani nebudu gongovat, aby si někdo nepřivodil úraz tím, že bude spěchat do jednacího sálu, protože toto hlasování bude nekonfliktní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 151, ve kterém rozhodneme o procedurálním návrhu na vyřazení bodu 59, kterým je "Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí".

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 107 pro 97, nikdo proti. Tím jsme vyřadili bod 59.

 

Přecházíme nyní k schválenému bodu schválenému jako číslo jedna dnešního jednacího dne, kterým je bod

 

38.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
/sněmovní tisk 376/6/ - první čtení třetího návrhu

 

Z pověření vlády návrh uvede její místopředseda a ministr financí České republiky pan Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova. Dříve než se tak stane, prosím kolegyně a kolegy, kteří v tomto sále hlučí nad míru obvyklou, aby s tímto hlučením přestali. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předstupuji před Poslaneckou sněmovnu již s třetím návrhem státního rozpočtu pro rok 2000. Návrh státního rozpočtu pro rok 2000 je z makroekonomického hlediska konstruován stejným způsobem, jako tomu bylo u předchozím dvou návrhů státního rozpočtu. Je konstruován jako rozpočet deficitní, který by měl na ekonomiku působit fiskálně neutrálním způsobem s mírně expanzivními prvky cílenými na podporu konkrétních rozvojových programů pro českou ekonomiku.

Vláda očekává, že bude-li schválen a během roku běžnou fiskální politikou prováděn tento návrh státního rozpočtu, jeho efekt pro národní hospodářství jako celek bude stabilizační a podpůrný a zároveň takový, že umožní národní bance pokračovat v její stávající měnové politice zaměřené na udržení cenové hladiny při nízké úrovni úroků a nízké úrovni úrokového diferenciálu proti zahraničním ekonomikám, zejména tzv. eurozóně. V důsledku toho by mělo dojít k optimální kombinaci fiskální a monetární politiky, která by měla vytvořit prostor pro to, aby česká ekonomika v průběhu roku 2001 pomalu přešla z fáze oživení do fáze růstu a vytvořil se tak dobrý potenciál i pro rozvoj národního hospodářství pro následující dva roky.

Jelikož jsem se podrobnému vysvětlení makroekonomických aspektů rozpočtu věnoval zejména při prvním návrhu rozpočtu před několika měsíci, v tomto smyslu se zásadně ekonomická situace u nás nezměnila a nezměnila se ani konstrukce rozpočtu jako taková, dovolím si odkázat na svá tehdejší vystoupení a soustředím se spíše na změny v konstrukci rozpočtu a také na to, jakým způsobem vláda odpověděla na doporučující usnesení Poslanecké sněmovny.

Chtěl by úvodem ještě podtrhnout, že stejně jako v obou předchozích případech návrh rozpočtu byl zpracován maximálně zodpovědně, s maximální seriózností. Vláda si stojí za čísly, která tam jsou, tak tomu bylo i v obou předchozích verzích.

Chtěl bych na okraj ještě podtrhnout, že výsledek fiskálního hospodaření vlády za rok 1999 ukazuje, že vláda je ochotna a schopna přísně dodržovat schválený režim rozpočtu, a je-li to možné, dosáhnout dalších úspor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP