(14.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím rozpravu.

A nyní se táži pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, i zde bych chtěl velice poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali projednávání tohoto návrhu zákona o investičních pobídkách, jak předchozích dvou čtení, tak i při jeho projednávání ve výborech, jmenovitě pak ve výboru hospodářském, ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Jak jsem již předeslal v rámci druhého čtení, plně podporuji pozměňovací návrhy, které byly hospodářským výborem přijaty a které tento zákon dále vylepšují. Podporuji pozměňovací návrh § 2 odst. 4 předmětného zákona, kterým se stanoví podmínky pro snížení základního limitu a který přednesl pan poslanec Kořistka jménem skupiny poslanců. Vzhledem k tomu, že kontroverzní návrhy byly staženy, za což velice děkuji, dovoluji si vás požádat, abyste odsouhlasili s přednesenými pozměňovacími návrhy tento vládní návrh zákona ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost i za spolupráci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Takže ještě jednou děkuji. Dovolil bych si sněmovně navrhnout tento postup. Z důvodů, které tady zazněly, to znamená, že byly staženy pozměňovací návrhy kolegy Doležala i Jalůvky, navrhuji nejdříve hlasovat o návrhu poslance Kořistky B1 - zaznělo tady ovšem, že to byl společný návrh skupiny poslanců. Tedy budeme hlasovat nejdříve o tomto pozměňovacím návrhu. Za druhé budeme hlasovat o usnesení hospodářského výboru jako celku, za třetí hlasovat o návrhu poslance Vymětala, který je uveden pod písm. D, to je účinnost zákona, a nakonec hlasovat o zákonu jako o celku. Ještě před tímto hlasováním vlastně o jednotlivých pozměňovacích návrzích, měli bychom hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů kolegy Jalůvky a kolegy Doležala.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, o tomto návrhu procedury, pokud není námitek, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 267, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s touto procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 267 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 146 a jeden byl proti.

 

Budeme tedy pracovat podle schváleného postupu. Prosím pana zpravodaje, aby předkládal návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, já jsem ještě zapomněl nechat hlasovat o stažení mých pozměňovacích návrhů pod číslem B2 a B3. Já tedy žádám sněmovnu ještě o jedno hlasování o stažení těchto mých pozměňovacích návrhů. Omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, o stažení návrhů bezesporu rozhodneme. Myslím, že kvůli tomuto opomenutí není třeba měnit schválenou proceduru. Můžeme rozhodnout jednotlivě o všech staženích. Takže prosím předkládejte návrhy, budeme o nich hlasovat. Musíme hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: To znamená o bodu B2 a B3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Souhlasím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 268 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 268 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 162 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nyní bychom tedy měli přistoupit k vlastní proceduře schvalování jednotlivých pozměňovacích návrhů. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu na straně 5, bod B1 poslance Zdeňka Kořistky. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já si nejsem jistá, zda jsme rozhodli o dalších navržených staženích.Všechno se rozhodlo. Pan poslanec Karel Vymětal namítá… Dobře, budu věřit panu zpravodaji, že jsme rozhodli o všech navržených staženích. Prosím tedy, pane zpravodaji, můžete pokračovat.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Takže ještě jednou, budeme hlasovat o B1. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko pana ministra je také kladné. Pane zpravodaji, já vás poprosím u příštích hlasování, zda byste mohl na mikrofon opakovat stanovisko pana ministra.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 269 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 269 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 162 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nyní bychom hlasovali komplexně o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, který je uveden pod A1 až 18. Stanovisko zpravodaje je kladné. Stanovisko ministra také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 270 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 270 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 162 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D kolegy Vymětala. Jedná se o účinnost zákona. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanoviska pana ministra také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 271 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 271 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 165 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nyní následuje hlasování o celém zákonu jako celku. Stanovisko zpravodaje je kladné, pana ministra taktéž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, zákon o investičních pobídkách, podle sněmovního tisku 377, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 272 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 272 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 165 a nikdo nebyl proti. (Potlesk.)

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Současně blahopřeji ministru průmyslu a obchodu k jeho dnešnímu úspěchu. Pan ministr Grégr má slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval za schválení tohoto návrhu zákona, který je velice důležitý pro rozvoj celého národního hospodářství, i za hladký a můžu říci nejen nekonfliktní, ale úplně báječný průběh celého hlasování. Děkuji vám velice. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Nyní jsem zaznamenala přihlášku pana poslance Jaroslava Palase.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést procedurální návrh, a to chci požádat ctěnou sněmovnu, aby přeřadila bod 125, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 371, třetí čtení, za bod č. 104, čímž vznikne trojice bodů 103, 104 a 125 jako komplex zemědělských zákonů. Děkuji za pochopení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP