(15.20 hodin)

(pokračuje Benda)

Většina z nás hlasovala pro arabskou 3 a pan kolega Koudelka teď vykládá, že se hlasovalo pro římskou III. Myslím, že tady došlo opravdu k nějakému hlubokému nedorozumění. Když tak budu navrhovat revokaci, protože já jsem v žádném případě nechtěl hlasovat pro římskou III.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, vyhlašuji přestávku do 15.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.20 hodin.)

(Jednání pokračuje v 15.24 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Byla jsem informována, že dohoda byla nalezena. Prosím, aby všichni zaujali svá místa, a prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, došlo tady k určité okolnosti. Podle mě jsme hlasovali zcela správně, po konzultaci s navrhovatelem pozměňovacích návrhů panem Daliborem Matulkou. Bod D/I, řečeno římská jedna, on považoval, a já také, za jediný pozměňovací návrh, který se hlasoval jako celek. Někteří poslanci v této sněmovně se však domnívali, že se hlasuje po jednotlivých arabských číslech v rámci tohoto bodu, ale pan kolega Matulka to považoval za jeden pozměňovací návrh, takže jsme podle mě neudělali chybu při schvalování pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je-li dohoda na tom, že jsme neudělali chybu, skutečně mě to těší. Udílím slovo ještě panu poslanci Matulkovi.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jen zpřesním pana zpravodaje. Nejenže jsem to považoval za jeden, ale já jsem to i předložil jako jeden pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Benda si ještě přeje vystoupit.

 

Poslanec Marek Benda: Nechci to komplikovat a přiznám výklad, že chyba vznikla spíše na straně poslanců, kteří měli dávat větší pozor. Z toho důvodu navrhuji zrevokovat dvě poslední hlasování, tedy hlasování k bodu D/III, kde - jak se dá ověřit z hlasovacího zařízení - jsem hlasoval pro, přestože jsem hluboce přesvědčen, že tento bod nemá projít, čili navrhuji revokovat toto hlasování, a k bodu E návrhu pana poslance Payna, kde se zase dá prověřit, že jsem nehlasoval pro tento návrh a on neprošel. Obojí navrhuji revokovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, vy můžete navrhnout revokovat pouze ty body, pro které jste hlasoval. Já jsem vám teď rozuměla, že pro bod E jste nehlasoval.

 

Poslanec Marek Benda: Ano, nehlasoval jsem a ten bod neprošel. Čili mohu navrhnout revokaci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ne, nemůžete, pane poslanče. Pan poslanec Langer hlasoval pro, tím pádem navrhuje revokaci bodu E a je to procedurálně v pořádku.

 

Dám tedy v tuto chvíli hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Bendy, a to nejprve na revokaci bodu D/III.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 295 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na revokaci bodu D/III. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 124 a 15 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 296 rozhodneme o návrhu pana místopředsedy Langra na revokaci bodu E.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 296 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 87 a 59 bylo proti.

 

Bod D/III a E byly revokovány. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role a znovu předložil tyto body k hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Matulky pod označením D/III.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Všechny vás odhlašuji na žádost pana poslance Karla Vymětala a prosím o novou registraci. Hlasujeme tedy o bodu D/III. Je to tak, pane zpravodaji? Prosím ještě jednou o stanoviska.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Mé je negativní, navrhovatele negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 297 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 153 vyslovilo 20 a 129 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jiřího Payna pod označením E. Stanovisko navrhovatele negativní, mé je také negativní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP