(15.10 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C, což jsou moje pozměňovací návrhy. Jedná se víceméně o legislativně technické úpravy a já opět doporučuji, aby se hlasovalo o celém pozměňovacím návrh najednou.

Stanovisko zpravodaje je kladné, pana ministra také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 286 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 286 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 142, jeden proti.

 

Poslanec Jiří Papež: Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. D. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko pana ministra také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 287 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 149 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jiří Papež: Protože jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, můžete dát, paní místopředsedkyně, hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 371, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 288 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 288 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 149 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi k přijetí všech jeho zákonů.

 

Dalším bodem je

 

105.
Návrh poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
/sněmovní tisk 361/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Stanislav Gross a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Zdeněk Koudelka.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 361/4. Žádám zpravodaje poslance Zdeňka Koudelku, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji, aby bylo hlasováno o pozměňovacích návrzích tak, jak byly postupně předkládány a jak jsou uvedeny v příslušném sněmovním tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. S procedurální poznámkou pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Mám obavu, že to tak nepůjde, protože jsou uvedeny v pořadí takovém, že pod písm. A je komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru, který jsme vzali za základ jednání a k němu jsme vznášeli pozměňovací návrhy, čili to jsou pozměňovací návrhy vlastně k pozměňovacímu návrhu. Znamená to, že musíme hlasovat nejprve o všech jiných než o "áčku", a teprve potom o "áčku".

Druhá věc. V seznamu pozměňovacích návrhů jsme také dostali pod písm. B návrhy obsažené v usnesení výboru pro evropskou integraci, ale tam mám pochybnost o tom, že to má vůbec charakter pozměňovacího návrhu. Je to jenom doporučení sněmovně, aby hlasovala pro usnesení ústavně právního výboru. Čili o "béčku" hlasovat vůbec nejde, protože to není pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte bezesporu pravdu, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Souhlasím s tím, aby se postupovalo tak, jak říkal kolega Matulka. Samozřejmě, že písm. B jsem vůbec neuvažoval, protože to skutečně není pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme rozhodovat nejprve o písm. C, D, E a F, poté o písm. A a po přijetí celého zákona o doprovodných usneseních.

 

Dám hlasovat o tomto návrhu procedury v hlasování pořadové číslo 289, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 136 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Paní předsedající, navrhuji, aby bylo hlasováno o pozměňovacím návrhu pod písm. C, což je můj pozměňovací návrh.

Mé stanovisko je doporučující, navrhovatele doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 290 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 118 a 20 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu pod písm. D1 kolegy Matulky.

Moje stanovisko je nedoporučující, stanovisko navrhovatele nedoporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 291 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 pro vyslovilo 24 a 117 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D2. Stanovisko obou je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 292 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 20 a 122 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D3. Stanovisko navrhovatele je negativní, moje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 293 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 92 a 55 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jiřího Payna pod písm. E. Stanovisko navrhovatele je mírně negativní, stanovisko zpravodaje mírně pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 294 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 48 a 79 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále nám zbývá jenom pozměňovací návrh pana poslance Stanislava Grosse pod písm. F. Navrhovatel souhlasí, já rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální poznámkou pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedající, omlouvám se, ale žádám pět minut na poradu s panem zpravodajem. Myslím, že došlo k naprostému chaosu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP