(15.00 hodin)

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Nyní nám zbývá hlasovat o samotném návrhu tzv. lesního zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bylo tedy o všech návrzích hlasováno, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Věřím, že o všech bylo hlasováno, i když teď mě tu kolega z legislativy upozornil na to, že možná nebylo hlasováno o legislativně technických úpravách, ale já jsem přesvědčen, že bylo hlasováno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se přiznám, že si nejsem jista - jsem přesvědčena o tom, že nebylo hlasováno o legislativně technických úpravách, že bylo hlasováno pouze o námitce proti legislativně technické úpravě pana poslance Palase, ale meritorně o legislativně technických úpravách podle mého názoru hlasováno nebylo.

Pan poslanec Kováčik má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Já bych si dovolil panu zpravodajovi (oponovat?) v tom, že nebylo hlasováno o těch legislativně technických návrzích, které on sám přednášel. Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Děkuji. Prosil bych tedy ještě hlasovat o mých legislativně technických úpravách.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 279. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 279 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 151 a jeden byl proti.

 

Pane zpravodaji, já se přiznám, že já si nejsem jista, zda se hlasovalo o legislativně technickém návrhu pana poslance Palase. Jsem přesvědčena o tom, že se o něm nehlasovalo, že se hlasovalo pouze o námitce proti tomuto legislativně technickému návrhu, a že tedy musíme hlasovat ještě o něm.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Děkuji. Takže ještě budeme hlasovat o legislativně technickém návrhu pana poslance Palase.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 280. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 280 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 84 a 71 bylo proti.

 

Myslím, že v tuto chvíli bylo již skutečně o všech návrzích hlasováno. Přednesu tedy návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle sněmovního tisku 338, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 281. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 281 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 160 a jeden byl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod

 

104.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
/sněmovní tisk 364/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Pešek. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 364/2.

Žádám zpravodaje Pavla Peška, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám. Ptám se, zda se někdo do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil.

 

Poslanec Pavel Pešek: Nemusím navrhovat proceduru, kterou se budeme řídit? Ne. Pozměňovací návrh je k čl. 1 bodu 8 § 7 odst. 2. Já jej doporučuji schválit. Pan ministr také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 282. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 282 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 130 a nikdo nebyl proti.

 

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, podle sněmovního tisku 364, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 283. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování V 283 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 141 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod

 

125.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 371/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 371/2.

Žádám zpravodaje pana poslance Jiřího Papeže, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo? Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Jiří Papež: Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády. Pozměňovací návrhy jste obdrželi ve sněmovním tisku 371/2. Navrhuji, abychom o těchto pozměňovacích návrzích hlasovali v pořadí, tak jak jsou uvedeny v tomto sněmovním tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že vzhledem k tomu, že váš návrh je takový, jaký je, není třeba o této proceduře hlasovat. Prosím tedy, přednášejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřete.

 

Poslanec Jiří Papež: Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písm. A, je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení zemědělského výboru. Stanovisko zpravodaje k tomuto návrhu je kladné, pana ministra také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 284. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 284 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 140 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jiří Papež: Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeným pod písm. B. Pokud nebude mít předkladatel tohoto pozměňovacího návrhu námitek, doporučoval bych hlasovat o celém návrhu jako celku. Není námitek. Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko pana ministra kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 285. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 285 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 53 a 67 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP