(14.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že v této sněmovně je ustálený zvyk, že pokud je rozpor v interpretaci, rozhodne tento rozpor sněmovna hlasováním. V tuto chvíli mohu udělat pouze to, že hlasováním pořadové číslo 274 rozhodneme o tom, zda sněmovna považuje návrh pana poslance Palase za legislativně technické zpřesnění, či ne. Předtím ještě registruji přihlášku pana poslance Pavla Peška.

 

Poslanec Pavel Pešek: Paní předsedající, je to trochu složitější. Já jsem se ptal legislativy. Původně tam byla pochybnost, pak se o ní hlasovalo, a to, co říká pan kolega Palas, už neplatí. Legislativně technicky je to v pořádku. Není to legislativně technická připomínka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, ale z vašeho vystoupení nejsem moudrá.

Pokud mi v tuto chvíli kdokoli ze zúčastněných stran nenavrhne jiný postup, nechám o této záležitosti rozhodnout Poslaneckou sněmovnu. Je zde návrh poslance, proti němu je vznesena námitka. Nemám jinou možnost, než nechat rozhodnout hlasováním. Pan poslanec Palas přednesl svůj návrh, pan poslanec Miloslav Kučera ml. proti tomuto návrhu vznesl námitku. Myslím, že procedurálně je správné hlasovat o námitce pana poslance Miloslava Kučery ml. Pokud tato námitka bude přijata, nelze považovat návrh pana poslance Palase za legislativně technické zpřesnění. Pokud tato námitka přijata nebude, můžeme považovat návrh pana poslance Palase za legislativně technické zpřesnění.

 

V hlasování pořadové číslo 274 rozhodneme o námitce pana poslance Miloslava Kučery ml. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 274 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 168 hlasovalo pro 70, proti 78. Této námitce nebylo vyhověno.

 

Nyní tedy můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Nyní bych si dovolil předložit následující proceduru k hlasování. Nejprve bych nechal hlasovat o legislativně technických úpravách. Dále bychom přešli k hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Kováčika, který dává dva pozměňovací návrhy, z nichž druhý je alternativním pozměňovacím návrhem k prvnímu. Dále bych nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru a nakonec o celém zákonu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za tento návrh. Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Lobkowicze, abychom postupovali podle této procedury.

Rozhodneme o tom hlasováním pořadové číslo 275, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 275 tento návrh byl přijat, když z přítomných 168 se 152 vyslovilo pro, 2 byli proti.

 

Pane zpravodaji, přednášejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem ministrem se k nim před hlasováním vyjadřujte.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Nejprve bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu předneseném panem poslancem Kováčikem. Je to bod č. 1, § 33 odst. 3 podle tisku, který máme všichni na stole. Názor pana ministra je negativní, názor zpravodaje je rovněž negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 276 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 276 tento návrh nebyl přijat, když ze 168 přítomných se pro něj vyslovilo 23, proti bylo 129.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Dále je tu podmíněný návrh pana poslance Kováčika, který v případě, že jeho první návrh nebude přijat, nabízí nový pozměňovací návrh, a to k § 33 odst. 3, v bodě 2 vypustit slova "kdo provádí těžbu". Stanovisko pana ministra je negativní, stanovisko zpravodaje je rovněž negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Kováčik si přeje pravděpodobně říci procedurální upřesnění.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Paní předsedající, paní a pánové, já jsem přesvědčen o tom, že jestliže máme odněkud něco vypouštět, tak základní text nejprve musí být přijat. Pak se dá teprve vypouštět. Usnesení zemědělského výboru, ke kterému se můj návrh vztahuje, dosud přijato nebylo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte, pane poslanče, sice bezesporu pravdu, nicméně tuto námitku jste měl uplatnit v době, kdy jsme hlasovali o proceduře, jak ji navrhl pan poslanec Lobkowicz. Prosím pana zpravodaje, aby se s touto procedurální zapeklitostí vypořádal.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Myslím, že je možno napřed hlasovat o pozměňovacím návrhu, protože my hlasujeme o pozměňovacích návrzích výboru k zákonu, který také ještě nebyl schválen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Upozorňuji, že máme pevně schválenou proceduru, v jakém pořadí budeme hlasovat o jednotlivých bodech, a té se nyní musíme držet. Pan poslanec Karel Vymětal si přeje nám něco sdělit.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, chci říci, že jde o pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu a podle jednacího řádu se o něm jedná nejdříve, takže návrh pana zpravodaje je naprosto v pořádku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče, že s námi všemi souhlasíte. Prosím pana poslance Lobkowicze, aby pokračoval.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Děkuji panu kolegovi. Nyní bych nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu jsme ještě nerozhodli hlasováním.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Promiňte. Nechal bych hlasovat o tomto návrhu pana kolegy Kováčika. Stanoviska byla negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 277 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 277 tento návrh nebyl přijat, když ze 168 přítomných se pro vyslovilo 25, 126 bylo proti.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Nyní bychom měli podle schváleného návrhu hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 338/2 pod písmenem A. Navrhuji hlasovat o všech současně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, i to je součástí schválené procedury. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Stanovisko ministra je kladné, stanovisko zpravodaje je rovněž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 278 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 278 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 152 a proti 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP