(9.40 hodin)

Poslanec Martin Starec: Souhlasím. Doplňuji svůj původní návrh, že bychom potom o bodu A1, A2, A15 hlasovali zvlášť a potom o zbytku pod bodem A, jestli s tím navrhovatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ještě A20. Nejprve bychom se vypořádali s legislativně technickou úpravou, která zazněla jako pozměňovací návrh v rámci třetího čtení. Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano.

 

Všichni víme, o jaké změně, která zazněla ve třetím čtení, budeme hlasovat. Nikdo nic nenamítá, takže zahajuji hlasování pořadové číslo 183 a podle návrhu pana zpravodaje o tomto budeme rozhodovat.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 168 pro 164, nikdo proti.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předkládal jednotlivé návrhy, jak byla procedura schválena.

 

Poslanec Martin Starec: Nejdříve budeme hlasovat o bodu A1. Týká se § 2 odst. 1. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování číslo 184. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 168 pro 150, proti 16.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Starec: Další návrh je bod A2 § 2 odst. 5. Obě stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 185 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 168 pro 147, proti 14.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Starec: Třetím návrhem je bod A15. Týká se § 21 odst. 1. Připomínám, že obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 186 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 168 pro 145, proti 18.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Starec: Další návrh je bod A20, tj. nová část čtvrtá § 56, 57, 58, s tím, že jsme tam učinili drobnou legislativně technickou změnu. Obě stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 187 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 170 pro 101, proti 63.

 

Poslanec Martin Starec: Jako předposlední hlasování by bylo hlasování o všech bodech A kromě těch, které jsme podrobili jednotlivému hlasování. Obě stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 188 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 170 pro 163, proti jeden.

 

Poslanec Martin Starec: V tuto chvíli se domnívám, že byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy obsažené v tisku 373/2, včetně legislativních poznámek, takže můžeme, pane řídící, hlasovat o návrhu jako o celku. Obě stanoviska jsou pochopitelně kladná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám stejný názor jako vy, přesto se zeptám, jestli někdo nemá ještě nějakou připomínku, že něco nebylo hlasováno. Není tomu tak. Přednesu tedy závěrečný návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o námořní plavbě, podle sněmovního tisku 373, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Hlasování číslo 189 rozhoduje o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 170 pro 168, nikdo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli, končím tím bod č. 107.

 

Poslanec Martin Starec: Já děkuji a už se těším na "mořské dno".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dostáváme se k bodu 124. Vidím nyní pana kolegu Vojíře. Ještě chcete hovořit před zahájením tohoto bodu? Ano. Prosím. Pan kolega Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl jeden procedurální návrh. Doufám, že jsem ve správné době, kdy si to mohu dovolit navrhnout, a požádal bych vás, zda by bylo možné přesunout bod 71, sněmovní tisk 494, a to tak, aby se projednával až zítra, tzn. v pátek, je-li to možné, protože jsme se tak s předkladatelem domluvili. Je to žádost z mé strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Samozřejmě návrh je možné vznést, je to procedurální návrh. Nechám o něm hlasovat, byť se obávám, že zítřejší den bude brutálně zahlcen, nicméně hlasovat jej musím.

 

Je zde návrh na to, aby bod číslo 71, tisk 494, byl přesunut na zítřejší den v nespecifikovanou dobu.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 190, které jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 170 pro 134, proti 12.

 

Nyní se můžeme dostat k avizovanému bodu číslo

 

124.
Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby, a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

 

Prosím, aby vedle ministra dopravy a spojů pana Antonína Peltráma zaujal místo u stolku zpravodajů již přicházející pan poslanec Zdeněk Kořistka, který je zpravodajem hospodářského výboru.

Konstatuji, že pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 365/2. Prosím pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám. První se do ní hlásí ministr dopravy a spojů pan Antonín Peltrám. Prosím.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh zákona o Státním fondu dopravy s tím, že byly na hospodářském výboru projednány četné připomínky a většina z nich je akceptovatelná.

Problematické jsou části, které ovšem zpochybňují zdroje fondu dopravy. Předpokládáme, že zdrojem fondu dopravy by měla být část z privatizace státních podílů ve velkých podnicích. Mám na mysli jako do jisté míry lokálpatriot podniky telekomunikací a radiokomunikací a i některé jiné. Chtěli bychom, aby měl státní fond určitou vymezenou část daní spojených se silniční dopravou. To není něco, co je proti zásadám moderní rozpočtové politiky. Prolíná to v podstatě všemi normami Evropské unie, které byly přijaty počátkem 90. let a které se velmi pracně projednávají, protože se "zasekly" nějaké další návrhy k vyššímu zpoplatnění silniční dopravy, ale ono k tomu jednou dojde.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP