Sněmovní tisk 494
Vládní návrh zák. o hospodaření energií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 494/0 dne 6. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 774).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 494/5, který byl rozeslán 19. 9. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1202).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 10. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 406/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Věda

Deskriptory EUROVOCu: ekologická nálepka, ekologická norma, energetická politika, hospodaření se zdroji, označení výrobku, přírodní zdroje, úspora energieISP (příhlásit)