Organizační výbor
Usnesení č. 211 (6. ledna 2000)

Související sněmovní tisky

449 Návrh zákona o státních svátcích

450 Návrh zákona o Památníku doby nesvobody

451 Návrh zákona o mimosoudních rehabilitacích

453 Návrh zákona o podnikových radách

457 Zákon o informačních systémech

459 Přepracovaný program činnosti FDM na rok 2000

460 Přepracovaný rozpočet FDM na rok 2000

461 Návrh na prohlášení ČR podle čl. 14 Mezinárodní úmluvy

462 Návrh zákona o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna

463 Úmluva o potlačování teroristických bombových útoků

465 Vládní novela občanského zák. - EU

466 Program obnovy vodních toků v letech 2000 a 2001

469 Návrh zákona o Vojenské policii

470 Návrh zák. o podpoře regionál. rozvoje - EU

471 Informace o účasti na cvičeních Armády ČR se zah. partnery

473 Zpráva o plnění SR za 1.-3. čtvrtletí 1999

474 Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení

475 Novela zákona o mzdě - EU

476 Novela obchodního zákoníku - EU

477 Vl. návrh zák. o provozu na pozemních komun. - EU

478 Novela zákona o účetnictví - EU

479 Vl. návrh zák. o nakládání s geneticky modif. org. - EU

480 Zák. o opatřeních proti legal. výnosů z tres. činnosti - EU

481 Vládní návrh zákona o krmivech - EU

482 Vl. návrh zák. a o rozhlas. a tel. vysílání - EU

483 Vl. návrh zák. souvis. s rozh. a tel. vysíláním - EU

484 Novela zákoníku práce - EU

485 Návrh rozpočtu FNM pro rok 2000

487 Úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní

488 Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evrop. dohody

489 Úmluva o mezinárodní soudní příslušnosti

490 Evropská úmluva o osvojení dětí

491 Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomoc

492 Smlouva mezi ČR a SR o majetku federace

493 Vládní návrh zákona o ochraně zaměst. - EU

494 Vládní návrh zák. o hospodaření energií - EU

495 Vládní návrh zák. o posuz. vlivů na ŽP - EU

496 Novela zákona o České obchodní inspekci

497 Novela zákona o civilním letectví - EU

498 Vládní návrh zákona o matrikách

499 Novela zákona o vinohradnictví - EU

500 Vládní návrh zák. plemenářský zákon - EU

501 Novela zákona opatřeních v soudnictví

502 Novela Ústavy ČR

503 Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000

504 Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu

505 Postup privatizace státních podílů
ISP (příhlásit)