(18.50 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Dovolím si současně upozornit na to, že jsem přesvědčen, že pokud sněmovna vyhoví námitce pana poslance Bendy, že návrh kolegy Jičínského není legislativně technického charakteru, potom se domnívám, že návrh poslance Jičínského k bodu 1 není hlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan kolega Jičínský k procedurální poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Paní místopředsedkyně, nechci tady vést dlouhou procedurální diskusi, ten návrh hlasovatelný je. Pokud by se pro něj většina vyslovila, je to v pořádku s tím, že nebude-li vyhověno tomu, že mé další legislativní zpřesnění nebude uznáno, důsledky se musí provést dodatečně. Ale tento návrh hlasovatelný je, obsahově je v pořádku a nelze proti tomu vést námitky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

Rozhodneme tedy o procedurální námitce pana poslance Bendy proti legislativně technickému zpřesnění pana poslance Jičínského.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 352 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Bendy. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 62 a 65 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní tedy hlasujme nejprve o dvou legislativně technických návrzích. První předložil pan profesor Jičínský, to je ten, o kterém jsme nyní hlasovali, zda má tu povahu nebo nemá, druhý návrh bude ten mnou předložený.

V první řadě tedy o návrhu legislativně technického doplnění pana profesora Jičínského. Není to meritorní hlasování o bodu 1, ale o onom legislativním upřesnění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou procedurální poznámkou pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já se dovolávám těch, kteří mají tisk před sebou, že takto to nemá smysl, že se musí naráz hlasovat o tom původním návrhu poslance Jičínského, a o tom, co on označil a sněmovna uznala za legislativně technický návrh přípustný ve třetím čtení. Jinak by ten rozpor zůstal zase obráceně, kdyby došlo k přijetí jednoho a nepřijetí druhého.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem předpokládala, pane poslanče, že legislativně technické zpřesnění by rozšířilo návrh poslance Jičínského a v případě, že by návrh nebyl přijat, padl by návrh včetně legislativně technického zpřesnění.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Ale to je legislativně technické zpřesnění, které bude mít místo v zákoně jen pro případ, že by byl přijat původní návrh pana poslance Jičínského. Pro případ, že by nebyl jeho původní návrh přijat, tak to legislativně technické zpřesnění se okamžitě stane znepřesněním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, pokud bude přijato legislativně technické zpřesnění pana poslance Jičínského, stane se součástí toho návrhu, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Bude-li to takto, tak ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli tedy rozhodneme o legislativně technickém zpřesnění pana poslance Jičínského, které, bude-li přijato, stane se součástí jeho pozměňovacího návrhu, o kterém bude hlasováno později.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 353 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 353 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 76 a 53 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Potom je zapotřebí hlasovat o legislativně technickém zpřesnění, které jsem přednesl já a týká se tady § 52 písm. c).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 354 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 354 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 139 pro něj vyslovilo 133 a jeden byl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Zbývá hlasovat meritorně o pozměňovacích návrzích pana poslance Jičínského. Nejprve o bodu I., který byl legislativně technicky zpřesněn. Stanovisko navrhovatele k bodu I. je záporné, stanovisko zpravodaje je rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 355 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 355 návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 40 a 81 bylo proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Druhý pozměňovací návrh kolegy Jičínského opět vrací jeden z bodů vládního návrhu. K tomuto pozměňovacímu návrhu je stanovisko navrhovatele záporné, protože při předložení tohoto pozměňovacího návrhu neupřesnil náležitě pan profesor Jičínský svůj návrh. I stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 356 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 356 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj ze 138 vyslovilo 48 a 56 bylo proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Kromě legislativně technických úprav tedy nebyly přijaty k pozměňovacímu návrhu ÚPV pozměňovací návrhy jiné, proto je potřeba hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ÚPV.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Stanovisko zpravodaje je doporučující, stanovisko navrhovatele rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 357 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 357 byl přijat tento návrh, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 131 a jeden byl proti.

 

O všech návrzích bylo hlasováno, proto přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Karla Kühnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon číslo 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zákon číslo 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 318, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 358 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 358 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 139 pro vyslovilo 108 a 3 byli proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 19.00 hodin. Ještě předtím, než ukončím schůzi, slovo má předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, nebojte se, nepůjde o nic dramatického. Rád bych pouze splnil jednu svou povinnost jako předseda klubu. Ráno mě volala paní poslankyně Parkanová s tím, že je nemocná a že možná přijde v poledne. Protože se nedostavila, předpokládám, že je nemocná i nadále, a prosím paní místopředsedkyni, aby ji na dnešním jednání omluvila. Děkuji. Paní Parkanové popřejeme, aby se brzo uzdravila.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Beru v potaz toto oznámení a předpokládám, že bude zapsáno.

Paní poslankyně, páni poslanci, končím dnešní jednání, budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 19.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP