(Přestávka prodloužena do 10.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny, kteří mají zájem účastnit se hlasování, aby se dostavili do sálu. Hlásí se pan poslanec Jalůvka, dávám mu slovo.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolil bych si zpochybnit hlasování číslo 193 - údajně jsem nebyl sám, komu se při hlasování "ANO" objevil křížek, čili nehlasoval.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jde o zpochybnění hlasování číslo 193. Slovo má pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, připojuji se k tomu, co zde bylo řečeno, také zpochybňuji hlasování číslo 193. Také u mne je omylem křížek místo písmene "A".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče, to jsou dvě námitky. O slovo se hlásí pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, požádal bych zpravodaje nebo Kancelář, aby nám bylo sděleno, o které hlasování se jednalo, protože číslo 193 v současné době nikomu nic neříká.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Považuji toto za důležité. Prosím pana zpravodaje, kdyby nám mohl blíže specifikovat, který návrh se skrývá pod hlasováním číslo 193.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Pane předsedající, děkuji za slovo. Podle mých informací to bylo hlasování o návrhu pana poslance Kalouska, když jsme hlasovali o bodech C1 až C4 dohromady.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Payne také upozorňuje na nesoulad se svým hlasováním a s výsledkem, které je o hlasování uvedeno. Ještě má slovo pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i když kolegové zpochybňují hlasování o návrhu pana Kalouska, že není možné o něm hlasovat, protože prošlo hlasováním o návrzích A9 a A10, které říkají, že podíl celostátního hrubého výnosu spotřební daně z uhlíkových paliv a maziv ve výši 20 %, což prostě vylučuje návrh pana poslance Kalouska, a toto hlasování prošlo 144 hlasy. Doufám, že je to dostatečně velká většina, kdy Poslanecká sněmovna jasně řekla, jak chce v tomto případě postupovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že by nebylo dobré dostat se nyní do smrště procedurálních návrhů a zpochybňování toho či onoho návrhu. Z postoje a z reakcí některých kolegů KDU-ČSL jsem vycítil, že existuje zásadně odmítavé stanovisko proti takovéto interpretaci tohoto návrhu. Pokud se, pánové, nedohodnete a pan poslanec Kapoun trvá na tom, že návrh je nehlasovatelný, potom může existovat dvojí postup: buď pan poslanec Kapoun a pan poslanec Kalousek opustí jednací sál a vyřídí si to spolu, nebo o tomto sporu rozhodne svým hlasováním Poslanecká sněmovna. Jiné řešení v tuto chvíli neznám. Můžete to, pánové, zkusit.

Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nevím, jak se dva kolegové dohodli, jestli půjdou mimo tento sál. Pravděpodobně ne, takže já doporučuji hlasovat o námitce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Měli bychom tedy rozhodnout jednak o námitce, která zpochybňuje hlasování. Teprve poté zazněla námitka pana poslance Kapouna, že návrh je nehlasovatelný. Jakkoliv tato logika je neúprosná, myslím si, že má asi smysl hlasovat nejdříve o námitce pana poslance Kapouna a případně si ušetřit jedno další hlasování. Hlásí se pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené dámy a pánové, já bych se dovolil vyjádřit k proceduře. Myslím si, že z tohoto lze vyjít pouze tak, že bychom dali návrh na revokaci usnesení hospodářského výboru, který stanovil výnos spotřební daně na 20 %. Já tento návrh nečiním, pouze se vyjadřuji k proceduře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vidím kývání hlav na obou dvou stranách tohoto jednacího sálu. Ještě pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, já si myslím, že nemohu souhlasit s námitkou, kterou vznesl pan kolega Němec, protože usnesení hospodářského výboru v této části bylo skutečně přijato 144 hlasy, nebyla žádná námitka k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, a byl tedy řádně přijat. Z procedury z minulých projednávání jakýchkoliv zákonů je snad, doufám, všem jasné, že jestliže se přijal jeden pozměňovací návrh, který poté eliminoval hlasování o jiných pozměňovacích návrzích, vždycky to tak bylo akceptováno. Navíc námitka o hlasování k tomu bodu, který se týká inkriminovaného bodu, zřejmě pana poslance Kalouska, přišla až před závěrečným hlasováním. Proč nebylo zpochybněno ihned? Myslím, že je to procedurálně nečisté.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě má slovo pan předseda KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, mně je líto, ale vy nemáte jinou šanci než dát hlasovat o námitce. Jednací řád nic jiného nezná. Věcné záležitosti se do této námitky nemohou promítnout. Dejte tedy hlasovat o námitce, jinak to bude porušení jednacího řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP