Sněmovní tisk 293
Návrh zákona o ochraně olympijských symbolik

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislav Šustr, Augustin Bubník, Stanislav Volák, Michal Kraus) předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Šustr Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 293/0 dne 2. 7. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 1999 jako tisk 293/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 168, dokument 168/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr. Martin Dvořák).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 168/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 28. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 60/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sport

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: ochrana kulturního dědictví, olympijské hry, sportovní organizace, vlajka, značkaISP (příhlásit)