Stenografický zápis 17. schůze, 20. října 1999


(Schůze opět zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odstavce 2 Úmluvy o právech dítěte /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor


42. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 9.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý


37. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Josef Jalůvka
Poslankyně Jana Volfová


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Palas
Místopředseda PSP Ivan Langer


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaromír Schling


57. Návrh poslanců Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Poslanec Václav Brousek
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec František Ondruš
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 16.19 hodin.)
(Schůze opět pokračuje v 16.21 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Zvěřina


77. Návrh poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Walter Bartoš


55. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vladimír Hradil
Poslanec Augustin Bubník
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Exner


58. Návrh poslanců Václava Krásy, Stanislava Voláka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jiří Hofman


59. Návrh poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Stanislav Gross


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý


61. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka


62. Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 20.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP