Sněmovní tisk 152
Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna


Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 1999 na 17. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 152/6, který byl rozeslán 27. 10. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 892, usnesení č. 603).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 132, dokument 132/0.

  • O

   Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Václav Fischer), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek).

  • V
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 132/1 (přerušuje projednávání).
   • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 132/2 (schvaluje).
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako tisk 132/3 (schvaluje).
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 132/4 (doprovodné usnesení).
   • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 132/5 (nezabývat se).
   • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 132/6 (schvaluje).
   • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 132/7 (doprovodné usnesení).
   • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 132/8 (záznam z jednání).

  Poslanecká sněmovna

  • PS

   Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 152/7.
   Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 152/8.
   O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
   Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 25, usnesení č. 697).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2000.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

  Sbírka zákonů

  • VL

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

  Zákon vyhlášen 22. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 28/2000 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Soutěž veřejná, Zakázky

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

  Deskriptory EUROVOCu: veřejná zakázka  ISP (příhlásit)