Organizační výbor
Usnesení č. 95 (11. března 1999)

Související sněmovní tisky

120 Návrh ústavního zákona o referendu

121 Návrh zák. stanovící předpoklady pro výkon některých funkcí

122 Návrh zákona, kterým se mění zákon o dani silniční

124 Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví

129 Novela zákona o České lékařské komoře, ČSK a ČLK

135 Vládní návrh branného zákona

136 Vládní návrh na změnu souvisejících zákonů s branným zákonem

139 Vládní návrh zákona o vojácích z povolání

140 Vládní návrh zák. o změnách souvisejících se zák. o vojácích

141 Vládní návrh zák. o průběhu zákl. nebo náhradní vojenské sl.

142 Vládní návrh zákona o zajišťování obrany ČR

143 Vládní návrh zákona o ozbrojených silách ČR

144 Vl. návrh zákonů souvisejících s ozbroj. sil. a obrany ČR

145 Zpráva Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - 1998

148 Vyslání 6. polní nemocnice Armády ČR

150 Vládní návrh zákona za škodu způsobenou provozem vozidla

151 Dohoda o právním postavení Org. Severoatlantické smlouvy

152 Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

153 Vládní návrh na vyslání dopravního letadla do Kosova

154 Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy

155 Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví

156 Vládní návrh zákona o veřejných dražbách

157 Vládní návrh zák., kterým se mění souvis. zákony o dražbách

158 Vládní návrh zákona o státním občanství

159 Vládní návrh novely zákona o nabývání a pozbývání st. obč.
ISP (příhlásit)