Usnesení PS č. 603

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - třetí čtení (11. listopadu 1999)
ISP (příhlásit)