Stenografický zápis 21. schůze, 18. ledna 2000

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Martin Starec
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Vidím


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/7/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jaromír Schling


2. Návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/5/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař


3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 157/5/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/3/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Kapoun


5. Návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/3/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Dušan Tešnar
Senátor Karel Korytář
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Stanislav Gross


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. /sněmovní tisk 229/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Libor Krátký
Poslanec Jiří Drda
Senátorka Jitka Seitlová
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart


7. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Vlastimil Tlustý


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


17. Návrh poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Místopředseda PSP Stanislav Gross


19. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec František Brožík
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec František Brožík
Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP