(16.50 hodin)

(pokračuje Gross)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. V rozpravě jsem nezaregistroval jiný návrh ani nyní nevidím, že by někdo jiný návrh přednášel.

 

V hlasování pořadové číslo 34 tedy rozhodneme o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 192 pro 171, proti tři. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli rozhodnout - nyní bych formálně přednesl návrh na přerušení tohoto bodu do doby, než bude sněmovnou projednán zákon o konkursu a vyrovnání. Vidím ale procesní připomínku pana místopředsedy Langra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl jsem se jen ujistit, že se jedná o návrh na přerušení do doby předložení jiného zákona. Není to tedy onen avizovaný návrh na podmíněné přerušení pro případ legislativní nouze?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to prostý návrh, kterých sněmovna projednává řadu během každé schůze - přerušení tohoto bodu do doby projednání jiného bodu pořadu. To je - myslím si - standardní postup.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Současně jsem se chtěl zeptat, proč bychom měli v tuto chvíli přerušovat projednání tohoto bodu, neboť jeho projednání tím, že byl přikázán k projednání danému výboru, bylo v prvním čtení skončeno. Výbor tedy může v klidu zasedat, pracovat a svoji práci modifikovat podle přijímání jiných norem.

Myslím si, že toto je velmi zvláštní a řekl bych i trochu nebezpečný precedens, kdybychom takovým způsobem zasahovali do projednávání norem. Myslím si, že nic nebrání tomu, aby výbory začaly pracovat s ohledem na jiné normy.

Vyjadřuji tímto tedy svoji námitku proti přerušování projednávání tohoto bodu v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Uznávám, že to je nepříliš standardní postup, to nemá smysl si nalhávat. Nicméně je-li námitka, sněmovna o ní rozhodne v hlasování.

Pan kolega Výborný, došlo na nejhorší. (Smích.) Prosím, pane kolego, s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane místopředsedo, mne vždycky potěší, když se nějaký zvláštní postup nazývá postupem nestandardním. Ale chtěl bych upozornit, že přijetí onoho vašeho procedurálního návrhu je nebezpečné ještě z jednoho důvodu, který nezmínil pan místopředseda Langer. Tím bychom totiž mohli dospět k tomu, že tento nepochybně důležitý zákon bude odložen ad acta na řadu měsíců, protože doba pro projednání ve výborech by začala plynout až poté, kdy bychom se usnesli, že skončíme první čtení. To mi přijde velmi nebezpečné a věcně špatné právě u tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych sice polemizoval, pane kolego. Tentokrát bych si s vámi dovolil polemizovat, protože lhůta podle dikce jednacího řádu začíná běžet po mém soudu od okamžiku rozhodnutí sněmovny o přikázání, nicméně mám pocit, že není-li v této sněmovně vůle, a uznávám, že mnou navrhovaný postup není obvyklý, tak jej stahuji.

Pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pak je nutné - nejsem si jist, jestli jsem dobře registroval průběh debaty, ale byl předložen návrh na zkrácení lhůty, o kterém nebylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zkrácení lhůty nebylo. Přiznám se, že jsem nechtěl o něm nechat hlasovat dříve, aby zůstal nějaký obsah po přerušení. Nicméně stáhl-li jsem tento návrh, samozřejmě budeme nyní hlasovat o zkrácení o 20 dní. Jen si ještě uvědomuji, že jsme nesplnili jednu procesní podmínku, to je to, že při schvalování programu mělo být konstatováno sněmovnou, zda trvají nebo netrvají podmínky pro stav legislativní nouze. Jelikož předseda ani nevyhlásil, tak ani toto nebylo možno splnit.

Stahuji tedy v plné míře svůj návrh a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůt o 20 dnů.

 

V hlasování pořadové číslo 35 budeme rozhodovat o návrhu na zkrácení lhůt k projednávání ve výborech o 20 dnů. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 192 pro 127, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a lhůtu k projednávání ve výborech jsme zkrátili o 20 dnů.

Končím projednávání bodu číslo sedm.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo 11, kterým je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 316/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Miroslav Grégr. Je zde přítomen pan ministr Grégr? Vždyť před malou chvílí zde byl spatřen. Pane ministře! (Ministr přichází.)

Kolegyně a kolegové, jakmile dojde k uklidnění atmosféry v jednacím sále, budeme pokračovat v projednávání bodu číslo 11, který uvede pověřený člen vlády ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, přistupte k řečništi a ujměte se slova. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi několik úvodních slov k navrhované novelizaci zákona o komoditních burzách, který nyní projednáváme.

Smyslem navrhovaného zákona je zpřehlednit a právně upřesnit obchodování s deriváty na komoditních burzách. Definice pojmu deriváty v zákoně o cenných papírech totiž v současnosti komplikuje možnost obchodování s tímto produktem na komoditních burzách. Ve smyslu zákona o cenných papírech může s deriváty, a to i s těmi, které se vztahují ke zboží obchodovanému na komoditních burzách, obchodovat pouze obchodník s cennými papíry. Ten však nemá oprávnění obchodovat na komoditní burze. Současně dovozce působící na komoditní burze nemá oprávnění obchodovat na burze cenných papírů. Vzniká tak určitý paradox.

Řešením tohoto nedostatku současné právní úpravy je proto ponechání obecné definice pojmu deriváty pouze v zákoně o cenných papírech. Zavedení pojmu komoditní deriváty v zákoně o komoditních burzách, vytvoření samostatných podmínek pro obchodování s komoditními deriváty na komoditních burzách je pouze ze zákona o komoditních burzách.

Navrhované řešení odstraňuje stávající nedostatek v legislativě a vytváří možnost pro plné rozvinutí všech druhů burzovních obchodů na komoditních burzách jako v ekonomicky rozvinutých státech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP