Stenografický zápis 21. schůze, 19. ledna 2000


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


20. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Pejřil
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Pejřil
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Palas


21. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Milan Ekert
Poslankyně Miroslava Němcová


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Václav Krása
Poslanec Libor Ježek


25. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb. /sněmovní tisk 242/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec František Vnouček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Vymětal


29. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti /sněmovní tisk 282/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan


30. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vladimír Hradil
Poslanec Augustin Bubník


31. Návrh poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Ivan David
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Václav Krása


32. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Dalibor Matulka


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 347/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


34. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 333/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Bohuslav Sobotka


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Pešek


35. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec František Brožík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Luděk Polášek
Poslanec Václav Exner


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec František Brožík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Tomáš Teplík


22. Vládní návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Ladislav Skopal


14. Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Jalůvka


36. Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám


133. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání bylo přerušeno v 19.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP