Sněmovní tisk 359
Novela Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Langer, Petra Buzková, Eva Dundáčková, Zdeněk Jičínský, Jitka Kupčová, Jan Zahradil) předložila sněmovně návrh zákona 17. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Langer Ivan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 359/0 dne 22. 9. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 9. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 10. 1999 jako tisk 359/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 10. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.

  • V
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 359/3, který byl rozeslán 20. 1. 2000 v 18:00.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 776).

Senát

  • PSHesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, hlava státu, jmenovací moc, pravomoc výkonné moci, rozpuštění parlamentu, ústava, vládaISP (příhlásit)