Organizační výbor
Usnesení č. 173 (30. září 1999)

Související sněmovní tisky

321 Návrh zákona o DPH

322 Návrh zákona o spotřebních daních

325 Novela trestního zákona (nepromlčitelnost zločinu komunismu)

329 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

333 Novela zákona o silniční dani

353 Zpráva Dozorčí rady Grantové agentury ČR za rok 1998

359 Novela Ústavy ČR

361 Novela zákona o jednacím řádu PS

365 Zákon o Státním fondu dopravy

367 Zákon o spotřebních daních - EU

369 Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik

370 Zákon o státním zastupitelství

371 Novela zákona o Pozemkovém fondu ČR

372 Novela zákona o pozemních komunikacích - EU

373 Zákon o námořní plavbě - EU

374 Zákon o ochraně osobních údajů - EU

375 Zákon o obecních daních

377 Zákon o investičních pobídkách - EU

378 Zákon o veřejné podpoře - EU

379 Zákon o ochraně před dovozem subvenc. výrobků - EU

380 Zpráva o stavu a vývoji dluhové služby

382 Střednědobý fiskální výhled na období let 2000 - 2005

383 Novela zákona o trestním řízení soudním - EU

384 Zákon o zkrácení funkčního období zastupitelstva HM Prahy

385 Novela zák. o chemických látkách a chem. přípravcích - EU

386 Zákon o zdravotních prostředcích - EU

387 Základní pravidla rozdělení NIF

388 Novela zákona o dani z nemovitostí

390 Zákon o telekomunikacích - EU

391 Operace JOINT GUARDIAN

392 Vyslovení souhlasu s vysíláním ozbrojených sil

393 Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
ISP (příhlásit)