Stenografický zápis 21. schůze, 20. ledna 2000


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Sehoř


9. Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení /sněmovní tisk 323/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Ekert


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 349/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Václav Exner
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Václav Exner


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Pavel Kováčik


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele /sněmovní tisk 364/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Pešek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.10 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.20 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Brožík
Poslankyně Zdeňka Horníková


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.06 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Josef Hojdar
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Rujbrová


43. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Milan Zuna


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Marek Benda
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.42 hodin.)
(Jednání pokračuje v 17.00 hodin.)


132. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Václav Brousek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Brousek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Alena Páralová
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vladimír Paulík
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP