Sněmovní tisk 370
Zákon o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 370/0 dne 28. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 549). Čtení proběhlo 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 707).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 9. 2000 zamítnut na 27. schůzi (hlasování č. 84, usnesení č. 1182).Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, místní příslušnost, právní postavení, soudce a státní zástupce, soudní řízení, státní zástupceISP (příhlásit)