Stenografický zápis 21. schůze, 21. ledna 2000


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Aubrecht


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 480/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaroslav Zvěřina


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 478/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec František Brožík


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová


49. Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Ivan Langer


50. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec František Chobot
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec František Chobot


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech /sněmovní tisk 481/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Kováčik


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal


53. Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Vladimír Mlynář


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Šulák
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Petr Pleva


56. Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP