Sněmovní tisk 465
Vládní novela občanského zák. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl O.,Grégr M.,Lachnit P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 465/0 dne 17. 12. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: JUDr. Dalibor Matulka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 709).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 465/3, který byl rozeslán 3. 7. 2000 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 333, usnesení č. 1135).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 306, dokument 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2000 a přijal usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako tisk 306/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 2. 8. 2000 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 306/2 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 465/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 465/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 1170).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 367/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, občanskoprávní odpovědnost, občanský zákoník, ochrana spotřebitele, prameny práva, přibližování legislativy, soukromé právo, závazková odpovědnostISP (příhlásit)