Stenografický zápis 26. schůze, 10. července 2000


(Schůze zahájena v 14:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


138. Návrh termínu a pořadu 27. schůze Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP František Brožík


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miroslav Beneš


29. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Ladislav Korbel
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jan Grůza


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. /sněmovní tisk 586/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Bílý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer


127. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Vidím


129. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Poslanec Jan Vidím


120. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Poslanec Ladislav Korbel
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Ladislav Korbel
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Vymětal


127. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec František Ondruš
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Bohuslav Sobotka


32. Návrh poslanců Tomáše Teplíka a dalších na vydání zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 577/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Eduard Vávra


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Poslankyně Ludmila Müllerová


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Jitka Kupčová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Dalibor Matulka


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 546/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skočilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP