Stenografický zápis 26. schůze, 11. července 2000


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


131. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 612/1/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka
Senátor Mirek Topolánek


132. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/1/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka
Senátor Jaroslav Petřík
Poslanec Pavel Svoboda


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 588/ - třetí čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Václav Grüner
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Václav Grüner
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec František Ondruš
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec František Chobot
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný


110. Vládní návrh na řešení insolventnosti Fondu pojištění vkladů a situace v sektoru peněžního družstevnictví

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman


106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


126. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miroslav Kapoun


106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec František Chobot


126. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím


128. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Poslanec Jan Vidím


130. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 13.20 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Vidím


126. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Palas
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva


30. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - druhé čtení

Poslanec Milan Urban
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Václav Pícl
Poslankyně Miroslava Němcová


113. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 593/

Poslankyně Alena Svobodová


114. Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 594/

Poslankyně Alena Svobodová


115. Přepracovaný program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/2/

Poslankyně Michaela Šojdrová


116. Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/3/

Poslanec Radim Turek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Brousek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jiří Hofman
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Petr Pleva


113. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 593/

Poslankyně Michaela Šojdrová


116. Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/3/

Poslanec Radim Turek
Poslanec Bohuslav Sobotka


96. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 17.47 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ivan David
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání opět zahájeno v 19.11 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 19.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP