(10.10 hodin)

Poslanec Rudolf Tomíček: Jak už jsem říkal, tímto způsobem jsme se vypořádali, nebo tímto hlasováním, i s bodem C8. Nyní máme před sebou body A14, A15, A16 a A17, o kterých lze hlasovat dohromady. Ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 379 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 379 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 103 a 77 bylo proti.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Přistoupíme k bodu A18. Zde opět budeme muset udělat úkrok, kdy musíme nejdříve hlasovat o bodu C10. Čili hlasujeme o bodu C10. Ministr nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 380 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 380 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 94 a 89 bylo proti.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Schválení návrhu C10 vylučuje hlasování o bodu A18. Můžeme přistoupit k bodu A19, kdy opět musíme nejdříve hlasovat o bodu C11.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, chvíli počkám, vzhledem k tomu, že tento návrh prošel o jeden hlas a vidím, že je velký zájem o výpis z listiny hlasování, takže počkám několik okamžiků, než bude pokračovat hlasování.

Můžeme tedy pokračovat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vracím se k bodu A19, kde opět budeme muset nejdříve hlasovat o bodu C11, který určí další osud. Ministr - zásadní nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 381 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 381 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 92 a 88 bylo proti.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Neschválením návrhu C11 je možno hlasovat o návrhu A19. Ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 382 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 382 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 105 a 74 bylo proti.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dostali jsme se k bodu A20. Zde opět musíme nejdříve hlasovat o bodu D, to je návrh pana poslance Gongola. Samozřejmě rozhodnutí o tomto návrhu ovlivní potom naše další chování u několika následných pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím, že tady vznikl nějaký problém, protože pan poslanec Doktor si přeje mluvit.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych sdělit sněmovně, že v hlasování pořadové číslo 381 jsem hlasoval A, ale na sjetině a technickém záznamu je X jako nehlasoval. Zpochybňuji hlasování pořadové číslo 381.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, samozřejmě dám hlasovat o vaší procedurální námitce, nicméně vznikl tady určitý problém. Samozřejmě pokud by váš poslanecký klub upozornil bezprostředně po tomto hlasování, že může být problém, tento problém... (Hluk v sále.) Prosím o klid! Tento problém by samozřejmě nenastal, nicméně mezitím jsme hlasovali o dalším návrhu, který je s tímto velice výrazně spojen. Já o vašem návrhu hlasovat dám, ale upozorňuji, že podle jednacího řádu je třeba na takovýto problém upozornit bezprostředně, a tady už proběhlo další hlasování.

Pan místopředseda Langer si přeje mluvit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, všichni vidíme, že to hlasování běží opravdu rychle a technika v tomto výjimečně zaostává nad silou našeho ducha a vůlí, to znamená není možné bezprostředně získat sjetinu. V každém případě rozdíl toho hlasování byly dva hlasy a v případě poslaneckého klubu to byl pan kolega Doktor a Nájemník, kteří místo A měli ve sjetině X, to znamená jejich hlasování významnou měrou mohlo ovlivnit výsledek. Prosím tedy o opakování hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, já samozřejmě uznávám, že technika zaostává nad silou vašeho ducha, nicméně upozorňuji na to, že vždy po hlasování, které je těsné, pokud některý poslanecký klub prostřednictvím svého zástupce ihned zamíří k místu, kde se vydává listina hlasování, tak v případě, že řídím schůzi, jsem ochotna čekat. V případě vašeho klubu tomu tak tentokrát nebylo.

Budeme hlasovat o procedurální námitce pana poslance Doktora a to v hlasování pořadové číslo 383. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Je to námitka proti hlasování pořadové číslo 381. Tedy upozorňuji, že již proběhlo jedno hlasování, které bychom pravděpodobně museli revokovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 383 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Doktora. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování číslo 383 této námitce bylo vyhověno, když se pro ni z přítomných 184 vyslovilo 145 a 10 bylo proti.

 

Nyní budeme tedy hlasovat následujícím způsobem. Přestože si myslím, že to není technicky přesné, navrhuji, abychom znovu hlasovali o návrhu pod písmenem C11. V případě, že nebude přijat, není třeba revokovat hlasování o bodu A19. V případě, že by bylo přijato, byli bychom nuceni A19 revokovat. Pravděpodobně by bylo přesnější nejprve revokovat A19, potom hlasovat C11 a v případě, že by neprošlo C11, znovu hlasovat A19. V tomto případě mi připadá praktičtější nejprve rozhodnout o C11, a teprve podle výsledku tohoto hlasování naložit se schváleným bodem A19.

Budeme tedy opakovaně hlasovat o bodu C11. Ještě předtím, než dám slovo panu ministrovi, chci upozornit, že ve třetích čteních hodlám při řízení schůze postupovat následujícím způsobem. Pokud některé hlasování bude těsně, dá-li poslanecký klub najevo svůj zájem o výsledek tohoto hlasování tím, že vyšle svého zástupce ke stolku, kde je listina hlasování, vyčkám několik okamžiků před zahájením dalšího hlasování. Pokud tak poslanecký klub neučiní, nedám hlasovat o námitce o hlasování, pokud tak nebude učiněno bezprostředně. (Námitky a hluk ze sálu.)

Pan ministr si přeje se vyslovit před hlasováním o bodu C11.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Zásadní nesouhlas.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 384 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 384 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 95 a 91 bylo proti.

 

Nyní vyčkám, až poslanecké kluby zjistí výsledky hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP