(18.40 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o návrhu H2. Zpravodaj doporučuje, pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Zásadně nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: H2. Zahájil jsem hlasování číslo 459. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 77, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Můžeme tedy hlasovat o návrhu B7. Toto je návrh, ke kterému nezaujmu stanovisko, je to známé teritorium sportu apod.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Rovněž neutrální pozice.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 460. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro 109, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh B7 byl přijat. Následuje návrh B8. Zpravodaj tento návrh doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Nedoporučuji v tomto případě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 461. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 89, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedající, zpochybňuji předchozí hlasování. Mačkal jsem "ano" a nerozsvítilo se mi a hlásilo mi to, že jsem nehlasoval. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 462. Kdo souhlasí s námitkou proti hlasování? Kdo je proti této námitce?

Ze 179 pro 158, proti nikdo, námitka byla přijata.

 

Opakujeme tedy hlasování o pozměňovacím návrhu B8.

Zahájil jsem hlasování číslo 463. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro 91, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dále - v pořádku.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Po návrhu B8 následuje návrh B10, protože o B9 jsme již hlasovali. B10 - zpravodaj doporučuje. Pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Rovněž doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 464. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 173, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní se ocitáme na str. 6 u návrhu pod písmenem C. Zpravodaj doporučuje. Pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Rovněž doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 465. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro 161, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: O návrhu D jsme hlasovali jako o prvním pozměňovacím návrhu. Na řadě je tedy návrh pod písmenem E. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel má kladný názor, doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 466. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 pro 84, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh F, který je věcně identický, ale formálně nikoliv. Proto nezbývá, než o něm hlasovat. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: V tomto případě doporučuji, stejně jako předtím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 467. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 84, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní jsme u návrhů pod písmenem G. Řeknu stanovisko ke všem najednou, ačkoliv hlasovat je třeba po jednom. Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Ve všech třech případech nedoporučuji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pan ministr nedoporučuje G1, G2 a G3. Hlasovat budeme o G1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Musíme odděleně? Pan navrhovatel souhlasí s tím, abychom hlasovali současně, nemá-li někdo námitek. Námitky nejsou.

 

Zahajuji hlasování číslo 468. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 43, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: O návrzích H1, H2 a H3 jsme již rozhodli, můžeme hlasovat o návrhu H4. (Hluk - připomínky mimo mikrofon). Hlasovali jsme o všech najednou - G1, G2 a G3, tak jak si přál pan navrhovatel.

Takže opakuji, návrhy H1, H2 a H3 již byly hlasovány. Návrh H4 - zpravodaj doporučuje. Pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 469. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro 91, proti 86. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP