(18.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje na str. 10 upřesněný návrh H5. Námitka proti tomuto upřesnění nebyla přijata. V upřesněném znění návrh H5 zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Zásadně nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme hlasovat o upřesněném návrhu H5.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 470. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 přítomných pro 67, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh J1. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Rovněž doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 471. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro 175, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh J2 má dvě varianty, A a B. Zpravodaj doporučuje obě varianty. Nezbývá, než orientačním hlasováním rozhodnout o jejich pořadí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 472, které je orientační. Kdo podporuje variantu A?

Pro se vyslovilo 88.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 473, které je orientační. Kdo podporuje variantu B?

Pro je 98 poslanců.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o variantě B.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Rovněž doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 474. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro 142, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh K1 pana poslance Urbana.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego.

Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se blíží 19 hodin, zřejmě by bylo záhodno, abychom dokončili ještě dnes hlasování o tomto návrhu zákona, nechal bych v tuto chvíli postavit čelem k návrhu usnesení, které zní:

Poslanecká sněmovna prodlužuje své dnešní jednání i po 19. hodině, tak abychom mohli dokončit jednání včetně hlasování o tomto bodu programu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 475. Kdo je pro tento návrh řídícího ? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro 160, proti 9. Návrh byl schválen, můžeme tedy pokračovat v klidu dále.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh K1 se stal nehlasovatelný. Pokud jde o návrh K2 stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 476. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro 48, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrhy L1 a L2 byly formulovány k návrhu B11, který nebyl přijat, a jsou proto nehlasovatelné. Předkladatel souhlasí.

Návrh L3 budeme hlasovat ve dvou částech, jak bylo předneseno v proceduře, a sice o první části, která končí slovy: …obecní daně, tj. za ní následuje 2: V § 18… atd.

Stanovisko zpravodaje k této první části je kladné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Stanovisko předkladatele je záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 477. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro 85, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní podobné řešení, jak jsem avizoval, nabízel návrh A16, který v tom případě rovněž nedoporučuji.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel naopak návrh A16 doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 478. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro 70, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhá část návrhu L3 bude mít smysl jedině, byl-li by přijat návrh M, a proto doporučuji, aby nyní bylo hlasováno o návrhu M jako celku, a bude-li přijat, lze hlasovat o druhé části návrhu L3.

Návrh M zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 479. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro 89, proti 86 . Návrh nebyl přijat.

 

Prosil bych o stanovisko, zda je námitka zpochybňující výsledek hlasování. Není tomu tak.

Můžeme tedy nyní pokročit dále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP