(15.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plevy, který navrhl, aby současně hned po tomto bodu - a zároveň aby byla spojena rozprava - byly projednávány body 113, 114 a 116.

Zahájil jsem hlasování 425. Hlásí se pan poslanec Pleva, ale nezlobte se, musím ukončit hlasování. Myslím, že jste uváděl jenom tyto tři body.

 

Poslanec Petr Pleva: Omlouvám se, možná, že jsem to nezřetelně formuloval. Jsou to body 113, 114, 115 a 116, takže dohromady to bude pět bodů společně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili k tomu, co jsem ohlásil předtím, přidávám ještě bod 115, tedy body 113, 114, 115 a 116 projednávat společně.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 426 z přítomných 167 poslanců 131 hlasovalo pro a 25 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se tedy k bodu 30 následovanému body 113, 114, 115 a 116 s prosbou o společnou rozpravu. Prosím, aby mi byly doručeny materiály k těmto dalším čtyřem bodům.

 

Dostáváme se tedy k bodu

 

30.
Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže
/sněmovní tisk 526/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády by ho měl uvést pan ministr Eduard Zeman. Dříve než mu dám slovo, bude hovořit pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych přednést jeden procedurální návrh, tj. přeložit bod č. 96 - vládní návrh zákona o obecních daních - z dneška na čtvrtek jako třetí bod. Jedná se o třetí čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce někdo něco říci k tomuto návrhu? (Šum v sále.) Prosím sněmovnu, aby se více věnovala tématu.

Slyšeli jsme návrh přeložit bod č. 96 na čtvrtek jako třetí bod programu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 427 z přítomných 169 poslanců 82 hlasovalo pro a 62 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Jenom podotýkám, že tento návrh se může projednávat dnes až po 17. hodině.

Prosím pana ministra Eduarda Zemana, aby se ujal slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný.

Dostali jsme se do situace, kdy garanční výbor sice neprojednal nebo nedokončil projednání příslušného návrhu zákona, ale slyšeli jste zde všichni slova pana předsedy výboru, že zákon je způsobilý k projednávání ve druhém čtení. Chtěl bych jenom doporučit, abychom nezatěžovali zákon přebytkem pozměňovacích návrhů.

To je vše, co bych chtěl v tuto chvíli říci. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dám slovo dalšímu ministru, ministru kultury Pavlu Dostálovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych se v úvodu svého vystoupení přiznal v této souvislosti k jistému konfliktu zájmů, protože jsem byl od roku 1993 do 1996 členem prvního výboru Fondu dětí a mládeže. Poslanci, kteří v té době byli členy školského a kulturního výboru, mi jistě velice rádi potvrdí, že v roce 1996 jsem ve školském a kulturním výboru jako člen výboru Fondu dětí a mládeže vystoupil se zásadním požadavkem, který by se dal nazvat "ať si kapři vypustí svůj rybník", resp. v té době, tedy v roce 1996, jsem navrhl zrušení Fondu dětí a mládeže. Zrušení jsem navrhl z jednoho prostého důvodu. Po třech letech souboje s postsvazáckou hydrou jsem pochopil, že tento souboj nelze jinak vyhrát, neboť to, co se v té době dělo se svazáckým majetkem, ve své podstatě bylo v režii postsvazáckých kádrů.

Proto jsem tehdy navrhl zrušení Fondu dětí a mládeže a vzápětí jsem také rezignoval na funkci člena výboru.

Myslím si, že právě v této souvislosti s dnešním projednáváním návrhu zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže je na místě, abych své ctěné kolegy znovu důrazně upozornil, že jakékoliv oddalování přijetí zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže může teoreticky způsobit, že majetek bývalého Socialistického svazu mládeže bude řekl bych "elegantně" převeden jinam, jak se nyní módním způsobem říká, vytunelován. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Páni poslanci, prosím, poslouchejte pana ministra.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: A to osvědčeným způsobem, kterým je pronajímání - znovu opakuji, pronajímání - tohoto majetku.

Dámy a pánové, dovolte, abych vám popsal scénář takové případné elegantní tuneláže. Výbor Fondu dětí a mládeže totiž může, a nejen může, ale, jak zdůraznil na jeho zasedání předseda Fondu dětí a mládeže proti rozhodnutí školského a kulturního výboru, tento výbor také chce v současné době uzavírat další a další smlouvy o pronájmu bývalého majetku SSM, který je na straně druhé zákonem určen k privatizaci či k převodu na mládežnické a dětské organizace.

Co se stane v takovém případě? V případě uzavření nájemní smlouvy nemůže přece likvidátor plnit svůj úkol, když je majetek v pronájmu, a jedinou možnou cestou je, aby nabídl majetek najímateli k odprodeji. O tržní ceně si samozřejmě musí nechat likvidátor v této souvislosti jenom zdát.

Získaný majetek může být ale vzápětí najímatelem prodán nikoli se ziskem stoprocentním, ale pokud jde o majetek, jehož koupí se získá např. lukrativní pozemek, pak půjde o zisk řádově dvakrát až třikrát větší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP