(10.40 hodin)

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní budeme hlasovat o návrzích E13 a E15, s návrhem E14 jsme se již vypořádali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud je námitka, že jsou body nehlasovatelné, prosím, aby byla přednesena na mikrofon.

Slovo má pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že bylo hlasováno o návrhu C10, ale že je to návrh nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přiznám se, že nejsem schopna v tuto chvíli rozhodnout o této záležitosti. Prosím, zda je přítomna legislativa, aby k tomu dala stanovisko.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Ale my jsme o návrhu C 10 hlasovali a neschválili jej.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Návrh C10 jsme schválili, pane poslanče.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Omlouvám se, návrh C10 byl schválen, takže návrhy E13 a E15 jsou nehlasovatelné. Přehlédl jsem to.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Liboru Ambrozkovi za upozornění.

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Tím jsme tedy vyřadili i poslední body pod písm. E. Dostáváme se k písmenu F, ze kterého nám zbyl pouze jeden jediný návrh, a to pod písm. F8.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Souhlas.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 402 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 402 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 175 a 6 bylo proti.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, paní předsedající. A pokud nikdo nemá námitky k hlasování, tak dle mých záznamů jsme již vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy, které byly obsaženy v předloženém tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, jste si jist, že jsme hlasovali o stažení bodu G1?

 

Poslanec Rudolf Tomíček: O stažení bodu G1 jsme nehlasovali, to je pravda.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Musíme tedy o tomto bodu hlasovat. Budeme tedy hlasovat o stažení bodu G1, jak navrhl pan poslanec Ondruš, který je jeho předkladatelem, a to v hlasování pořadové číslo 403, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 403 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 171 a 6 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, vzhledem k tomu, že se množí dotazy, byly ještě dány další návrhy na stažení některých návrhů. Bylo o nich rozhodnuto? Domnívám se, že byly vyloučeny některými jinými hlasováními, a proto není třeba o nich hlasovat. Ale prosím, raději tuto záležitost vyjasněte.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vesměs byly, ale netýká se to návrhu pana poslance Petra, o kterém bychom měli hlasovat, stejně tak o všech legislativně technických změnách.

Měli bychom ještě hlasovat o návrhu na stažení bodů F2, F5, F6. Jinak všechny ostatní návrhy už byly vyřazeny v průběhu hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Mám sice pocit, že tyto body se staly nehlasovatelnými, nicméně pokud rozhodneme v hlasování o jejich stažení, nemyslím si, že bychom tím cokoliv zkazili.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 404 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na stažení těchto bodů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 404 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 183 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, ještě legislativně technické změny. Prosím, předložte je. Můžeme hlasovat o všech najednou.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Všechny legislativně technické změny jsem přečetl v rámci obecné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, vzhledem k tomu, že nikdo nezpochybnil žádnou legislativně technickou změnu, je možné o nich hlasovat najednou, pokud nejsou námitky. Námitky nejsou.

 

O tomto návrhu tedy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 405, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 405 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 182 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno? (Souhlas.)

Registruji, že před závěrečným hlasováním o tomto zákoně si přeje vystoupit pan předseda klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vzhledem k nepřehlednosti některých schválených pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu bych si dovolil požádat o přestávku na jednání klubu v délce 45 minut. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, promiňte, já jsem vás neslyšela v tom šumu. Jak dlouhou přestávku požadujete?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Požádal bych o přestávku 45 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V 11.30 hodin pokračujeme.

 

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP