(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moje otázka zní - vážené kolegyně a kolegové, nemůžeme postupovat takto rozvláčně. Chci znát stanovisko, zda někdo zpochybňuje hlasování, či nikoliv. Pan kolega Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Ano, zpochybňuji hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro návrh a objevilo se mi tam proti. (Smích a výkřiky.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zazněla námitka proti hlasování.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 438, kterým rozhodneme o námitce. Kdo je pro námitku, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku, prosím. Kdo je proti?

Ze 179 pro 135, proti 14. Námitce bylo vyhověno.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. D. Opakuji - stanovisko zpravodaje souhlasné, stanovisko navrhovatele nesouhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 439. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 91, proti 87. Návrh byl přijat.

 

Možná bych doporučil, aby zástupci jednotlivých klubů zasedli zde nahoře, aby byli blízko. (Potlesk.)

Vážené kolegyně a kolegové, budeme-li čekat na každou sjetinu hlasovacího zařízení, myslím, že máme do devíti hodin dnešního večera vystaráno o zábavu.

Návrh byl přijat, prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím, že bylo vypuštěno příslušné ustanovení týkající se infrastrukturní daně, se staly nehlasovatelné následující návrhy: A1, A2, A3, A4, B1, A5 a návrh K1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat klubových zpravodajů, zda souhlasí s tímto výkladem. Ano. Opakuji: A1, 2, 3, 4, 5, B1 a K1. (Hlasy z pléna.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsem upozorňován na H1. Malý moment, zkontroluji.To je ten, který jsem uváděl, že je identický. Takže jsem upozorňován na to, co jsem sám uváděl při hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, takže prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším návrhem je návrh A7, ke kterému podobným řešením je návrh B2. Protože doporučuji jako lepší variantu B2, návrh A7 nedoporučuji.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Návrh B2 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pozor, hlasujeme o návrhu A7 v tuto chvíli.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: A7 nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 440. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro nikdo, proti 156. Návrh A7 nebyl schválen.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Doporučuji rozhodnout o návrhu B2, který jak zpravodaj, tak pan ministr doporučili ke schválení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 441. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Omlouvám se, přeskočil jsem návrh A6. Návrh A6 zpravodaj nedoporučuje, pan ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 442. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 97, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh A8. Zpravodaj nedoporučuje, pan ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 443. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 93, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní jsme u návrhu A9. Protože tuto problematiku lépe upravuje návrh B3, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Souhlasím s postupem, B3 je lepší.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr také nedoporučuje. Pan kolega Pleva ještě prohlíží sjetinu hlasovacího zařízení.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zopakuji: Protože B3 je lepší než A9, ani zpravodaj, ani pan ministr nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 444. Kdo je pro návrh A9? Kdo není pro návrh A9?

Ze 179 dva pro, 175 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní tedy navrhuji hlasovat o návrhu B3. Zpravodaj i pan ministr doporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 445. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 176, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh A10. Zpravodaj doporučuje, pan ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 446. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 175, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh A11. Zpravodaj nedoporučuje. Pan ministr? Doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 447. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 98, proti 75. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní musíme odskočit v souladu s procedurou dvojici návrhů B9 a B11. Návrh B9 vypouští část zákona a nahrazuje textem obsaženým v návrhu B11. V případě přijetí tohoto návrhu pozměňovací návrhy týkající se původního textu by byly nehlasovatelné.

Zpravodaj doporučuje. Pan ministr? Zásadně nedoporučuje.

Návrhy B9 a B11 současně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP