(18.10 hodin)

(pokračuje Tlustý)

V souladu s jednacím řádem si dovoluji navrhnout, aby vždy v okamžiku, kdy začne hlasování o návrzích týkajících se nějakého paragrafu, bylo napřed hlasováno o návrhu, který takovýto paragraf vypouští. Tyto návrhy jsou následující: Je to návrh D, který je identický s návrhem A1(H1?). O této dvojici návrhů by se hlasovalo před hlasováním A1, A2, A3 a dalšími, které se týkají právě příslušného ustanovení. Stejně tak by se hlasovalo o návrhu B9 společně s návrhem B11, protože tyto dva návrhy tvoří celek, kdy návrh B9 vypouští původní část vládní předlohy a návrh B11 nahrazuje tuto část jiným způsobem. O této dvojici by se hlasovalo před návrhem A12, H3 atd. Třetí vypouštěcí návrh je návrh H3, o kterém by se hlasovalo předtím, než by se přistoupilo k hlasování o návrzích A13, 14, atd. Stejně tak o návrhu H2 by se hlasovalo před návrhem B7 a o návrhu B8 před návrhem B10.

Jsou to všechno návrhy, jak jsem uváděl, které vypouštějí ustanovení tohoto textu zákona, a má-li být naše hlasování kontrolovatelné a smysluplné, je logické, aby napřed sněmovna rozhodla, zda toto ustanovení bude součástí zákona, a poté rozhodovala o jeho podobě, a nikoliv naopak.

Dále mi dovolte navrhnout, nebude-li námitek, aby návrhy A1, A2 a A3 byly hlasovány jedním hlasováním, stejně tak návrhy B3, B4, B5 a B6 rovněž jedním hlasováním, neboť podle mého názoru tvoří určitý celek.

Úplně prvním hlasováním by bylo hlasování, které si vyžádal pan poslanec Urban, a to byla námitka proti legislativně technické úpravě, kterou přednesl dnes v rámci třetího čtení pan poslanec Beneš k návrhu H5. Po rozhodnutí o této výhradě bych doporučoval, aby všechny legislativně technické úpravy, tak jak dnes ve třetím čtení byly předneseny, byly schváleny hned na začátku, neboť mění podobu některých pozměňovacích návrhů, jichž se tyto legislativně technické úpravy týkaly.

Ještě se zeptám předkladatelů návrhů L a M, zda se stejně jako já domnívají, aby o návrhu L, což je návrh pana poslance Ježka, návrhu L3, bylo hlasováno po všech odrážkách najednou s výjimkou bodu 2 v rámci § 23, a stejně tak bych se zeptal pana poslance Doležala, zda rozumím správně tomu, že všechny odrážky v návrhu M tvoří jeden celek a je o nich nutno rozhodovat jedním hlasováním. Pan poslanec Doležal kývá, pan poslanec Ježek rovněž kývá.

To je tedy návrh procedury hlasování o předložených pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Mou povinností je zeptat se, zda je námitka proti takovéto proceduře. Námitku nevidím. Chci si jen ujasnit, že ona hlasování před některými půjdou nejprve za sebou, tedy D, potom B9, A3, B8, a teprve všechna ostatní.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Schválíme princip, kdy vyřazovací návrh vyřazující paragraf je hlasován předtím, než jsou na řadě pozměňovací návrhy, které ho mění. Budu individuálně upozorňovat na tyto situace, jak jsem to již učinil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jinak bychom šli po logice podle abecedy. Od A až po poslední písmeno. Dobře. Vyjasnili jsme si poslední detail.

Opětovně se ptám, zda je námitka proti této proceduře.

 

Pro jistotu bych ji nechal schválit hlasováním číslo 434, které jsem teď zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 434 z přítomných 170 poslanců pro hlasovalo 164, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Prosím pana zpravodaje, aby přednesl první návrh k hlasování a za ním další a vždy se k nim on i pan ministr vyjádřili.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Schválený postup znamená, že první - a teď bych prosil o pozornost sněmovny, protože v minulosti jsme měli problémy s takovýmito výhradami - je výhrada pana poslance Urbana vůči legislativně technickému zpřesnění návrhu H5, který přednesl ve třetím čtení pan poslanec Beneš.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že nemá smysl ptát se na stanoviska.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zpravodaj tuto výhradu nesdílí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr sdílí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 435. Kdo je pro tuto námitku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro hlasovalo 89, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Podle zvoleného postupu zvoleného paní kolegyní Buzkovou jsem zaregistroval pohyb některých členů poslaneckých klubů směrem k hlasovacímu zařízení, což je pro mne signálem vyčkat s dalším postupem.

V pořádku. Tato námitka nebyla schválena. Znamená to, že můžeme hlasovat o legislativně technických úpravách jako celku.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 436. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 poslanců pro 176, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane kolego, pokračujte.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní následuje první pozměňovací návrh tak, jaký jsem ho v proceduře označil, a to je návrh pod písm. D, který je identický s návrhem H1. Zpravodaj návrh D doporučuje. Ministr financí zásadně nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pomohli jsme ministrům tím, že jsme jim tam instalovali mikrofon, takže prosím pana ministra, aby jej využíval.

Stanovisko zpravodaje je doporučující, navrhovatele nedoporučující.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 437. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro hlasovalo 88, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Kolegové putující k hlasovacímu zařízení znamenají odklad dalšího hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP