(9.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Václav Grüner. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 588/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pokud se do rozpravy ve třetím čtení nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřil.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést návrh procedury o hlasování zákona o hnojivech. Navrhují vzít za základ hlasování o novele návrhu vládního zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, usnesení zemědělského výboru č. 106, které je uvedeno v tisku 588/2, a to pod písm. A, a to v bodech 1 - 6. Hlasovat navrhuji o těchto šesti bodech společně.

Za druhé navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Stanislava Němce, které jsou uvedeny pod písm. C body 1 - 3, a to samostatně.

Jako další hlasování navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích z usnesení zemědělského výboru pod písm. A bod 8, část druhá, změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky, a to mimo odstavce 3 písm. c), účinnost, jako o celku. Bude-li tato část novely zákona schválena, budeme dále hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jiřího Papeže, který je uveden pod písm. B, a to odst. 1 - 3, a navrhuji společné hlasování.

Dále bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Pavla Peška, který je uveden pod písm. D.

Jako další navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Stanislava Němce, který je uveden pod písm. C odstavec 4.

Poslední hlasování o pozměňovacích návrzích v této novele zákona je hlasování o mém pozměňovacím návrhu, uvedeném pod písm. E. Schválením tohoto návrhu se stávají nehlasovatelnými body A7 a A8 odstavec 3 písm. c) usnesení zemědělského výboru.

Nakonec budeme hlasovat o vládním návrhu novely zákona č. 156/1998 Sb., zákona o hnojivech, jako celku a na úplný závěr pak navrhuji hlasovat o návrhu doprovodného usnesení, které bylo předneseno ve druhém čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Jsou nějaké připomínky k navržené proceduře? Pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že návrh C4 kolegy Stanislava Němce je pozměňovacím návrhem k usnesení zemědělského výboru a je potřeba o něm hlasovat předtím, než bude hlasováno o návrhu zemědělského výboru pod bodem A8.

 

Poslanec Václav Grüner: Ano. Můžeme změnit tento způsob hlasování. Hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Němce, bod C4, budeme hlasovat před hlasováním o části 2 bodu 8 pozměňovacího návrhu zemědělského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan zpravodaj akceptoval připomínku pana poslance Grůzy. Jsou ještě nějaké připomínky k navržené proceduře? Není tomu tak.

 

O tomto návrhu procedury rozhodneme v hlasování pořadové číslo 355, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh procedury? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 355 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 159 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy v souladu se schválenou procedurou a před hlasováním se k nim s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji. Začneme hlasovat o usnesení zemědělského výboru, které je pod písm. A body 1 - 6 společně. Stanovisko pana ministra souhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 356. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 356 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Za druhé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Stanislava Němce, který je uveden pod písm. C, a to o bodu 1. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 357. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 357 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 73 a 92 bylo proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Němce pod bodem 2. Stanovisko pana ministra nesouhlasné, stanovisko zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 358. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 358 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 90 a 84 bylo proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Dále budeme hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu pana poslance Stanislava Němce, a to pod bodem 3. Stanovisko pana ministra nesouhlasné, stanovisko zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 359. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 359 ten návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 90 a 87 bylo proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Nyní hlasujeme o posledním bodu pozměňovacího návrhu pana poslance Němce, a to o bodu 4. Stanovisko pana ministra souhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 360. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 360 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 169 a 7 bylo proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích z usnesení zemědělského výboru pod písm. A8 část druhá, změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky, mimo odstavec 3 písm. c), účinnost, jako o celku. Stanovisko pana ministra souhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP